Bischitz Johanna Központ

Bölcsődék

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás keretében napközbeni ellátást nyújt a családban nevelkedő – 20 hetestől 3 éves korú – kisgyermekek számára.
Ha a gyermek 3. életévét betöltötte, de még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel, játszócsoport működtetésével segíti a családokat.

A  bölcsődékben a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítségével lehetőség van a gyermekek korai fejlesztésére.

A bölcsődei ellátás célja, hogy a napközbeni ellátás keretében a családban nevelkedő kisgyermek számára a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését, személyiségének kibontakozását.

Alapelveink, melyek a harmonikus fejlődést biztosítják

  • a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtése,
  • tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása feltétel nélküli szeretettel és elfogadással,
  • a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartása, identitásának erősítése,
  • kompetenciájának figyelembevétele,
  • pozitív viselkedési minták nyújtása

A kisgyermeknevelők meleg, szeretetteljes odafordulással, az életkornak, fejlettségnek megfelelő környezet kialakításával, a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, a pillanatnyi mentális állapotát figyelembe véve segítik a gyermekek fejlődését.A bölcsődékben a napi négyszeri étkezés – reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna – során biztosított a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges megfelelő mennyiségű tápanyagok bevitele.