Bischitz Johanna Központ

Felnőtt háziorvosi alapellátás

A felnőtt egészségügyi alapellátás keretében Erzsébetváros 18 éven felüli lakossága számára háziorvosi és fogászati ellátást, valamint felnőttorvosi ügyeletet biztosítunk.

Felnőtt háziorvosi alapellátás keretében a kerületben összesen hét rendelőben biztosítjuk a folyamatos ellátást a betegségek megelőzése és gyógyítása, illetve az egészség megőrzése céljából. A háziorvos rendelési időben a betegeket - a sürgős ellátást igénylő esetek kivételével - az érkezés sorrendjében fogadja.

A háziorvos feladatkörébe tartozik a tanácsadás, a különböző életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése, a beteg vizsgálata és gyógykezelése, szükség esetén különféle szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatokra való beutalók kiállítása, egészségi alkalmassági vizsgálatok elvégzése és igazolások kiállítása (pl. jogosítványhoz) stb.

 

Ügyeleti ellátás: A háziorvosi alapellátáson túl a hét minden napján 0-24 órában állunk ügyeleti ellátással Erzsébetváros lakosainak rendelkezésére. Az ellátás keretében elsősorban a „sürgős szükség” miatt jelentkező betegeket és a lakásra történő hívásokat, riasztásokat látják el.

 

A beteg lakhelyére vagy tartózkodási helyére történő kiszállások zökkenőmentességét ügyeleti gépkocsival biztosítjuk. Az ügyeleti gépkocsi felszereltsége lényegében megegyezik egy orvosi rendelő felszereltségével.

Az egészségügyi alapellátás igénybevételéhez nem szükséges beutaló. A biztosított személynek az ellátások igénybevételére való jogosultságát a TAJ-kártya, valamint a személyazonosságot igazoló okmány (például személyazonosító igazolvány) egyidejű bemutatásával kell igazolnia. A háziorvosi alapellátás területén szabad orvosválasztás van, a biztosítottak szabadon választhatnak háziorvost, azzal a megkötéssel, hogy az orvosnak csak a körzetébe tartozó betegeket kötelessége fogadni.

A kerületben működő felnőtt háziorvosi rendelők:

Felnőttorvosi ügyeleti ellátás elérhetőségei:

Háziorvosi rendelési idők: