Bischitz Johanna Központ

Védőnői szolgálat

Területi védőnői szolgálat:

A területi védőnő a jogszabályokban előírt feladatait a mindenkor érvényes védőnői utcajegyzék alapján, egy földrajzilag meghatározott területen látja el. Preventív tevékenységét az ellátási területén (állandó vagy ideiglenes) lakcímmel rendelkező személyek gondozásán túl, a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyeknél is végzi, akik az ellátás iránti igényüket a védőnőnél bejelentik.  A területi védőnő nem választható.

A területi védőnők feladatai

  • nővédelem,
  • a várandós anyák gondozása,
  • a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban,
  • a 0-6 éves korú gyermekek gondozása,
  • az óvodában a védőnői feladatok végzése,
  • az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott, tanköteles korú gyermek gondozása.

A védőnő a tevékenységeit…

  • a fenntartó által biztosított tanácsadó helyiségben, azaz az Egészséges Tanácsadókban,
  • a családok otthonában,
  • a nevelési-oktatási intézményben,
  • a közösségi programokra alkalmas helyszíneken végzi.

 

Iskolavédőnői szolgálat: A kerület általános és középiskoláinak védőnői feladatait iskolavédőnők látják el. Feladatuk a 6-18 évesek, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők iskola-egészségügyi ellátása; közreműködés az előírt orvosi vizsgálatok, szűrővizsgálatok, védőoltások lebonyolításában; a fokozott gondozást igénylők nyilvántartása, állapotuk nyomon követése, segítése.

 

Területi védőnői tanácsadások

1077 Budapest, Rottenbiller u. 27. 06-1/351-0101

1. körzet
Hrabovszki-Sivák Anett
06-30/158-7837

.

Csütörtök

Védőnői tanácsadás

08:00 – 14:00

.

Szerda

Tanácsadás nők és várandós anyák részére

13:00 – 14:00

2. körzet
Dózsáné Pongrácz Veronika
06-30/158-7849

.

Csütörtök

Péntek

Védőnői tanácsadás

08:00 – 10:00

08:00 – 10:00

.

Szerda

Tanácsadás nők és várandós anyák részére

08:00 – 10:00

3. körzet
Csaba Zsuzsanna
06-30/158-7844

.

Kedd

Csütörtök

Védőnői tanácsadás

10:00 – 12:00

10:00 – 12:00

.

Kedd

Tanácsadás nők és várandós anyák részére

12:00 – 14:00

4. körzet
Csetneki Fanni
06-30/158-7839

.

Szerda

Péntek

Védőnői tanácsadás

12:00 – 14:00

09:00 – 11:00

.

Hétfő

Tanácsadás nők és várandós anyák részére

12:00 – 14:00

5. körzet
Nagy Klaudia
06-30/219-0839

.

Hétfő

Péntek

Védőnői tanácsadás

10:00 – 12:00

08:00 – 10:00

.

Kedd

Tanácsadás nők és várandós anyák részére

08:00 – 10:00

6. körzet
Lencsés Andrea
06-30/158-7841

.

Csütörtök

Védőnői tanácsadás

08:00 – 12:00

.

Hétfő

Tanácsadás nők és várandós anyák részére

08:00 – 10:00

1075 Budapest, Madách I. u. 26 06-1/342-7122, 06-1/321-0110

8. körzet
Vinczéné Szeles Csilla
06-30/820-0924

.

Kedd

Védőnői tanácsadás

08:00 – 12:00

.

Csütörtök

Tanácsadás nők és várandós anyák részére

14:00 – 16:00

9. körzet
Kovácsné Németh Andrea
06-30/167-6617

.

Szerda

Védőnői tanácsadás

08:00 – 12:00

.

Hétfő

Tanácsadás nők és várandós anyák részére

14:00 – 16:00

10. körzet
Kreisz Andrea
06-30/158-7842

.

Hétfő

Védőnői tanácsadás

10:00 – 14:00

.

Péntek

Tanácsadás nők és várandós anyák részére

08:00 – 10:00

11. körzet
Szabó Marietta
06-30/158-7838

.

Csütörtök

Védőnői tanácsadás

08:00 – 12:00

.

Kedd

Tanácsadás nők és várandós anyák részére

14:00 – 16:00

12. körzet
Márton Sára
06-30/167-6618

.

Péntek

Védőnői tanácsadás

08:00 – 12:00

.

Szerda

Tanácsadás nők és várandós anyák részére

14:00 – 16:00