Bischitz Johanna Központ

Idősek bentlakásos otthonai

Az átmeneti bentlakásos ellátás (Peterdy utcai Idősek Bentlakásos Otthona) keretében azokról az időskorúakról gondoskodunk, akik önmagukat betegségük miatt vagy egyéb okból otthonukban ideiglenesen nem képesek ellátni. Az átmeneti gondozóházi ellátás egyéves időtartamra szól, mely időtartam különös méltánylást érdemlő esetben, orvosi javaslatra egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Az idősek tartós bentlakásos ellátásának keretében a jogszabályban meghatározott III. fokozatú vagy egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek tartós bentlakásos elhelyezéséről, ellátásáról gondoskodunk.

Mindkét ellátási formában korlátozott számban lehetőség van demens (időskori szellemi leépülésben szenvedő) idősek fogadására.         

Az átmeneti és tartós bentlakásos ellátás keretében biztosítjuk:

 • az éjszakai és nappali tartózkodás, nyugodt pihenés feltételeit;
 • személyi tisztálkodás feltételeit;
 • a 24 órás ápolást-gondozást, mentálhigiénés ellátást;
 • a napi háromszori étkezést (egészségügyi indokoltság esetén speciális diétával);
 • az egészségügyi felügyeletet, egészségügyi alap- és szükség szerinti szakellátását;
 • az orvos által előírt gyógyszerezést, gyógytornát, gyógy-masszázst;
 • a közösségi együttlét, közös szabadidő-eltöltés, alapvető kulturális szórakozás lehetőségeit;
 • a családi és társadalmi kapcsolattartás feltételeit;
 • a textíliát (ágynemű, törölköző), azok cseréjét, mosatását;
 • a tiszta, rendes környezetet.

Intézményeinkben 2-3-4 ágyas apartmanokat biztosítunk. Minden apartmanhoz külön fürdőszoba, mosogatóval ellátott konyhapult, hűtőszekrény és beépített szekrény tartozik. A lakótereket közösségi helyiségek, szabadtéri zöld terek egészítik ki.

Intézményeinkben a jogszabályok által meghatározott számú, megfelelő képzettséggel és végzettséggel rendelkező kollégák látják el az ápolási-gondozási feladatokat. Az alapvető ápoló-gondozó személyzeten túl gyógytornász, szociális munkás, mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező, szakorvos, mozgásterapeuta, fizikoterápiás szakasszisztensek is közreműködnek az ellátás biztosítása során.

Ellátásaink igénybevétele önkéntes, amelyet maga az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmezhet kezelőorvosi javaslattal kiegészített indítvánnyal. (A kérelem hivatalos formanyomtatványa személyesen igényelhető az intézmény munkatársainál.)
Dózsa György úti  Idősek benlakásos  otthona:
Munkatársak: Rajt Julianna, Pappné Dohány Zsuzsanna
Elérhetőség:+36 1 351 96 57 / +36 1 351 96 58

 

Peterdy utcai Idősek Bentlakásos Otthona:  
Munkatársak: Petróczy Szidónia
Elérhetőség: +36 1 322 44 89

A kérelem benyújtását követően történhet meg az előgondozás, amelynek keretében személyesen tájékozódunk a kérelmező állapotáról, az elhelyezés indokoltságáról, felmérjük a gondozási  szükségletet és az azt megalapozó egyéb körülmények fennállását, és tájékoztatást nyújtunk a várható térítési díjról. Az ellátást igénybe vevő a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig térítési díjat köteles fizetni.

Térítési díjak:
Az intézményi és személyi térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. tv. 132. §. (1) e) pontja, 114-119 §-ai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/ 1993. (II. 17.) Kormány rendelete, illetve az Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos szociális rendelete határozza meg.

 • Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásának díjai:
  4390,- Ft/fő/nap
 • Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás díjai:
  3840,- Ft/fő/nap

Közösségi szabadidős programokat, kulturális eseményeket, szűrővizsgálatokat szervezünk, lehetőséget teremtünk az igény szerinti vallásgyakorlásra is. Segítjük a megfelelő társas kapcsolatok kialakulását és fenntartását, ezzel is erősítve lakóink kiegyensúlyozott mentális állapotát.

Dózsa György úti otthon:
Az 5-ös, 7-es, 133E autóbuszokkal a Reiner F. park megállóból, a 30-as, 30A, 230-as autóbuszokkal és a 74-es, 75-ös, 79-es trolibuszokkal az Ötvenhatosok tere megállóból érhető el.

Peterdy utcai otthon:
A 74-es, 78-as, 70-es trolibuszokkal a Nefelejcs utcai megállóból közelíthető meg.