Bischitz Johanna Központ

Jogi tanácsadás

A Fejlesztési Csoport jogásza az intézmény szervezeti egységeiből hozzá delegált ügyfeleknek nyújt ingyenes jogi tanácsadást polgárjogi, családjogi, munkajogi ,közigazgatási jogi és pénzügyi jogi ügyekben.

Házasság felbontása,  szülői felügyeleti jog rendezése, kapcsolattartás külön élő szülővel, gyermektartásdíj megállapítása, módosítása, gyermek elhelyezése harmadik személynél .Továbbá  ezen ügyekhez kapcsolódó végrehajtási eljárások.

Munkaviszony –munkaszerződés, munkadíj,  álláskeresési járadék.

Hatósági eljárásokban kérelmek megírása, közigazgatási határozatok értelmezése, jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatás. Adóhatósági ügyek-részletfizetési, méltányossági  kérelmek, gyámhivatali- gyermekvédelmi ügyek.

Követelésekkel, végrehajtási eljárásokkal ( végrehajtás megszüntetése, felfüggesztése, részletfizetési, elszámolási kérelmek, jövedelem- ingó-ingatlan letiltások, inkasszó ) kapcsolatos ügyek,  fizetési meghagyásos eljárások ( kifogás, részletfizetési kérelmek)

Bérleti szerződésre, önkormányzati ingatlanokra ( tartozás megfizetése, lakás kiürítése iránti per) vonatkozó kérdésekben való segítségnyújtás. Önkormányzati lakáspályázati lehetőségek.

Továbbá öröklési kérdésekben, végrendelettel kapcsolatos felvilágosítás.

Ezen ügycsoportok vonatkozásában a jogi szolgáltatás kiterjed egyrészt az alkalmazandó jogszabályok, illetve iratok értelmezésében való segítségnyújtásra, másrészt az adott problémát illetően tájékoztatás nyújtására.
Szakmai támogatást és segítséget nyújt a hivatalos irat megszerkesztésében,( keresetlevél,  kérelmek, beadványok ) illetve az okiratok kitöltésében, amelynek ismeretében az ügyfél megkezdheti vagy elintézheti ügyét. Továbbá tájékoztatást nyújt az ügyfél számára az adott kérdéshez kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről, a kapcsolódó eljárásról, a hatósági ügyintézés helyéről.


Indokolt esetben, a mozgásukban korlátozott ügyfelek számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy saját otthonukban vehessék igénybe a jogi tanácsadást.

Időpont kérése és további információ: