Felnőtt egészségügyi alapellátás

Mivel foglalkozunk?

A felnőtt egészségügyi alapellátás keretében Erzsébetváros 18 éven felüli lakossága számára háziorvosi és fogászati ellátást, valamint felnőttorvosi ügyeletet biztosítunk.

Felnőtt háziorvosi alapellátás keretében a kerületben összesen hét rendelőben biztosítjuk a folyamatos ellátást a betegségek megelőzése és gyógyítása, illetve az egészség megőrzése céljából. A háziorvos rendelési időben a betegeket - a sürgős ellátást igénylő esetek kivételével - az érkezés sorrendjében fogadja.
A háziorvos feladatkörébe tartozik a tanácsadás, a különböző életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése, a beteg vizsgálata és gyógykezelése, szükség esetén különféle szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatokra való beutalók kiállítása, egészségi alkalmassági vizsgálatok elvégzése és igazolások kiállítása (pl. jogosítványhoz) stb.

A háziorvosi alapellátáson felül a hét minden napján 0-24 óráig ügyeleti ellátás áll Erzsébetváros lakosai rendelkezésére. Az ellátás keretében elsősorban a „sürgős szükség” miatt jelentkező betegeket és a lakásra történő hívásokat, riasztásokat látják el. Fontos hangsúlyozni, hogy a „sürgős szükség” olyan állapotváltozás bekövetkezése, amely miatt azonnali beavatkozás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.
A beteg lakhelyére vagy tartózkodási helyére történő kiszállások zökkenőmentességét ügyeleti gépkocsival biztosítjuk. Az ügyeleti gépkocsi felszereltsége lényegében megegyezik egy orvosi rendelő felszereltségével.

A kerületi felnőtt fogorvosi alapellátást magánpraxisok keretében a Csengery utcai szakrendelőben tíz fogorvos, két másik rendelőben egy-egy fogorvos látja el. A fogorvosi rendelők jól felszereltek, az alkalmazott fogászati alapanyagok kiváló minőségűek.
A fogorvosok a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzik, és kötelesek ellátni a körzetükben lakó személyeket. Rendelési időben a betegeket érkezési sorrendben fogadják, kivéve a sürgős ellátást igénylő eseteket. A fogorvosok alapellátás keretében fogorvosi szűrővizsgálatokat végeznek, kezelik a rossz fogakat, biztosítják a terhes nők fogorvosi gondozását, és góckutatást végeznek.

Az egészségügyi alapellátás igénybevételéhez nem szükséges beutaló. A biztosított személynek az ellátások igénybevételére való jogosultságát a TAJ-kártya, valamint a személyazonosságot igazoló okmány (például személyazonosító igazolvány) egyidejű bemutatásával kell igazolnia. Az orvos ezek alapján ellenőrzi, hogy a páciens szerepel-e az ellátásra jogosultakról vezetett OEP-nyilvántartásban. A háziorvosi alapellátás területén szabad orvosválasztás van, a biztosítottak szabadon választhatnak háziorvost, azzal a megkötéssel, hogy az orvosnak csak a körzetébe tartozó betegeket kötelessége fogadni.

  • Megelőző-felvilágosító programok szervezése, tanácsadás
  • Szűrővizsgálatok szervezése
  • Egészségnapok szervezése az egészséges életmód és az egészségfejlesztés alapjainak közvetítése érdekében

Elérhetőségek

A kerületben működő felnőtt háziorvosi rendelők:

1071 Budapest, Dembinszky u. 7.
 1071 Budapest, Dózsa Gy. út. 60.
 1072 Budapest, Klauzál u. 23.
 1076 Budapest, Péterfy S. u. 47.
 1077 Budapest, Hevesi S. tér 1. (bejárat a Dob u. felől)
 1077 Budapest, Wesselényi u. 11. (bejárat a Síp u. felől)
 1078 Budapest, István u. 35.

A kerületben működő felnőtt fogászati rendelők:

1072 Budapest, Csányi u. 3. fszt. 2.
 +36 1 322 3915

 1073 Budapest, Kertész u. 38-40. 2. em. 4.
+36 1 267 4992

 1074 Budapest, Csengery u. 25.
 +36 1 321 2200 (6-os mellék)

Felnőttorvosi ügyeleti ellátás elérhetőségei:

1073 Budapest, Dob u. 86.
 +36 1 321 0358; +36 1 321 0440

  Kapcsolódó fájlok

  • háziorvosi rendelési idők_20200427

  • fogászati rendelési idők_20191011

Kapcsolódó hírek

name

Felnőtt egészségügyi alapellátás

Dr. Karpiák István praxisa

name

Felnőtt egészségügyi alapellátás

Dr. Termann Katalin rendelése

name

Felnőtt egészségügyi alapellátás

Dr. Gergely ismét rendel

name

Felnőtt egészségügyi alapellátás

Dr. Zsákai Zsolt háziorvos elérhetősége

name

Felnőtt egészségügyi alapellátás

Tájékoztatás a betegellátás új rendjéről