Adatvédelmi tájékoztató

Tekintettel arra, hogy oldalaink látogatásáról, információs szolgáltatásunk igénybevételéről az érintett szabadon dönthet, így a használatához szükséges adatok megadása és az adatszolgáltatás is önkéntes.

Ha felveszi velünk a kapcsolatot, szabadon eldöntheti, hogy milyen adatait osztja meg velük.

Az adatkezelő, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az adatkezelő a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 1072. Budapest Nyár utca 7.

 

A nekünk megadott adatokat mi kezeljük, csakis mi, másnak nem adjuk, és nem adhatjuk tovább. Csak arra használjuk, amire kaptuk. Ha kérdése van, az itt írt elérhetőségeken bármikor kérdezhet tőlünk.

A bischitz.hu szolgáltatásai egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. Az önkéntes pozícióra jelentkezés során a bischitz.hu az alábbi személyes adatokat kéri megadni, melyeket az Adatkezelő kezel:

Név: A bischitz.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
Születési hely: A bischitz.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
Születési idő: A bischitz.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
Anyja neve: A bischitz.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
Jelenlegi lakcíme: A bischitz.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
Legmagasabb iskolai végzettsége: A bischitz.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
Jelenleg milyen területen dolgozik: A bischitz.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
Melyik szervezetnél lenne önkéntes: A bischitz.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
Milyen feladatokban venne önkéntesként részt:  A bischitz.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
Milyen korábbi önkéntes tapasztalatai vannak: A bischitz.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
Milyen rendszerességgel tudna önkéntes munkát végezni: A bischitz.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
Miért szeretne önkéntes munkát végezni: A bischitz.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
Beszél-e valamilyen idegen nyelvet: A bischitz.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
E-mail cím: A bischitz.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
Telefonszám: A bischitz.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.

b) Regisztráció során az ügyfelek az alábbi adatokat is megadhatják önkéntesen, melyeket az Adatkezelő kezel:

Egyéb megjegyzés: A bischitz.hu szolgáltatásainak kényelmesebb igénybevételéhez megadható adat.

Amikor meglátogatja a weboldalunkat, akkor az olyan adatok, mint az IP cím (az ön gépének internetes hálózati címe), az időpont, a látogatott oldalak és más technikai adatok is naplózásra kerülnek. Mindez névtelenül történik, így az ön személyével sem most, sem a jövőben nem hozható összefüggésbe. Az adatokat nem elemezzük, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Statisztikai elemzés után – amit arra használunk, hogy lássuk, hány látogatónk van és hogyan biztosíthatjuk az oldalaink megfelelően gyors működését –, az adatokat töröljük.
Amennyiben többet szeretne tudni erről, lehetősége van írásban részletesebb tájékoztatást kérni a Szabályzat végén írt címek valamelyikén, amire feltétlenül válaszolunk.

Csak az Ön által megadott és itt felsorolt adatokat használjuk. A rendszer használata során további adatok is keletkeznek, de ezek vagy nem hozhatók később Önnel összefüggésbe. Ezek olyan adatok, hogy mely oldalainkat látogatta, hányszor lépett be a rendszerünkbe és ott milyen műveleteket végzett. Azért van ezekre szükségünk, hogy a rendszerünk kényelmesebben használható legyen.

Az adatkezelés módja és időtartama

Az adatokat az Adatkezelő saját informatikai rendszerén, saját vagy bérelt szervereken valósítja meg. Az adatok ezen kívül átmenetileg az Adatkezelő egyéb számítógépeire is felkerülhetnek.

 

A személyes adatokat informatikai rendszerben tároljuk, és ott is csak addig, amíg szükséges, tehát a regisztráció idejére. Azokat nem nyomtatjuk ki, azokat sem szóban, sem más módon nem osztjuk meg senkivel. Munkatársaink, akiket titoktartás köt, az Önnel való kapcsolattartás során láthatják például a nevét vagy címét, illetve ha felhív minket, ez alapján tudják Önt azonosítani.

Az adatkezelés ideje a felhasználói regisztrációtól a felhasználói regisztráció törléséig tart, egyes adatokat törvény alapján tovább is kezelhetjük (számlázási adatok, az adótörvényekre tekintettel).

 A látogatási adatok adatkezelési ideje a naplófájlok feldolgozásáig tart, amiket legfeljebb egy évig tárolunk.

Ha Ön már nem kívánja igénybe venni a szolgáltatásainkat, akkor bármikor kérheti adatainak törlését is. Csak olyan adatokat őrzünk meg ennél tovább, amit valamilyen törvény számunkra kötelezővé tesz.

Adatvédelem

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

 

Az adatok védelmére megfelelő biztonsági szintű rendszert és felügyeletet üzemeltetünk. Információs rendszereink magas szinten védettek, szervereink jól védett helyen működnek. Azokat külső, erre szakosodott szakemberekkel rendszeresen átvizsgáltatjuk, hogy megfelelnek-e a szükséges védelmi követelményeknek.

Hozzáférés a saját adataihoz

Az érintett a róla tárolt adatokról bármikor tájékoztatást kérhet a címről vagy tájékoztatást kérhet az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén. A róla tárolt adatokkal kapcsolatban kérhet módosítást, törlést és korlátozhatja számunkra is azok használhatóságát.

 

Önnek joga van bármikor tudakozódni az Önről nyilvántartott és velünk önként megosztott adatairól, továbbá szabadon rendelkezhet róluk.

Adattovábbítás, további címzettek

Az érintett adatait nem továbbítjuk harmadik félnek sem az Európai Gazdasági Közösségen belül, sem azon kívül.

 

A velünk megosztott adatait másnak nem küldjük el.

Automatikus döntéshozatal

A rendszerünk automatikusan az érintett látogatási adataiból nem készít profilt és működése minden látogatónk számára azonos.

 

A rendszer önműködően nem elemzi a látogatói szokásokat és ez alapján nem sorolja be a felhasználókat csoportokba, kategóriákba.

Adatvédelmi Tisztviselő

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő (DPO) került kijelölésre. Feladata az ügyfél tájékoztatás és a GDPR rendelkezésnek való egységes megfelelés cégcsoport szintű biztosítása. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Sinka Iván, e-mail: .

 

Az Adatvédelmi Tisztviselő az a személy, aki kifejezetten adatvédelmi ügyekben a kapcsolattartónk. Az itt megadott elérhetőségén közvetlenül és bármikor lehet hozzá fordulni.

Jogérvényesítés

Az adatkezeléssel kapcsolatban annak bármelyik elemével kapcsolatban panaszt tehet nálunk, az adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselőnek címzett panasszal, amire mihamarabb válaszolunk (elérhetőségek). Amennyiben problémáit máshol is jelezni szeretné, úgy fordulhat az Ön országa szerinti adatvédelmi hatósághoz az Európai Unión belül, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ).

 

Ha elégedetlen adatai kezelésével vagy szabálytalanságot tapasztal, nálunk és a hatóságoknál is panaszt tehet az itt írt elérhetőségek bármelyikén.

2018.05.25.

  Kapcsolódó fájlok

  • Bischitz Johanna_ Adatvédelmi Tájékoztató_2020