Vezető ápoló

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Időskorúak Tartós Bentlakásos Otthona Vezető ápoló beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

1071 Budapest, Dózsa György utca 46.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. Az Idősek Bentlakásos Otthonában a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti vezető ápolói feladatok végzése. Irányítja és felügyeli az ápolási feladatok elvégzését szoros együttműködésben az egység dolgozói- , orvos, illetve szakmai vezetőjével. Munkaköri leírása és a szakmai protokollok alapján végzi feladatait. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a szociális és közösségi szolgáltatási programokat, szociális ellátást nyújt. Feladatai: • a szociális szolgáltatásokra fordított erőforrások tervezése, monitor és értékelése; • kapcsolattartás más szociális és egészségügyi szolgáltatókkal, állami és egyéb finanszírozó szervezetekkel és a szolgáltatást igénybevevők hozzátartozóival; • az egység képviselete konferenciákon, szemináriumokon magasabb vezetői megbízás esetén; • az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása; • az orvosi, ápolói, műszaki, irodai kiszolgáló és egyéb személyzet munkatevékenységének teljes, a karbantartók munkájának részbeni koordinálása, irányítása, felügyelete és értékelése; • a szakmai vezetőt távollétében helyettesíti, • belső ellenőrzési ütemterve szerint ellenőrzi az ápolók által készített dokumentációkat, • vezeti az egység gyógyszerkészletének nyilvántartását, • összehangolja és ellenőrzi az ápolási-gondozási feladatot ellátó munkatársak munkáját, betartja, illetve betartatja az előírt orvosi és rehabilitációs terápiát; • a szükséges jóléti programok és gondozó szolgáltatások koordinálása és értékelése; • költségvetés figyelemmel kísérése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, diplomás ápoló - okleveles egyetemi ápoló - okleveles ápoló - intézetvezető - mentőtiszt

•         Ápolói területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

•         MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         egészségügy, szociális területen szerzett - legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű vezetési képesség

•         Magas szintű empátiás készség

•         Kiváló szintű kommunikációs és együttműködési készség

•         A prioritások helyes meghatározásának képessége

•         Magas stresszkezelő képesség

•         A pozícióban általában elvárt terhelhetőség

•         Kiváló szintű pontosság, precizitás

•         Önálló munkavégzési képesség, határozottság, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján a kiválasztott jelöltekkel beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót telefonon, illetve írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-9/2022, valamint a beosztás megnevezését: vezető ápoló. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Munkaruha juttatás. Az Otthon a 2019-es évben került teljes felújításra, korszerűsítésre. Színes, otthonos, családias, meleg ellátó egységek kerültek kialakításra, az európai normáknak megfelelő bútorokkal és kiegészítőkkel. Az ápolási és a demens részleg teljesen akadálymentes, mindegyik lakószobában digitális ágy lett elhelyezve, megkönnyítve az ápolásra szoruló lakó helyzetét és figyelembe véve az ergonomikus munkahely kialakítását. A mobilizálásban gyógytornász áll a szakdolgozók rendelkezésére. A nővérek kényelmét két különálló helység szolgálja, kényelmi eszközökkel ellátva. Egyéb információ az alábbi linken található: http://bjhuman.hu/szolgaltatasok/idosek-bentlakasos-otthonai