Üzemeltetési csoportvezető – Üzemeltetési csoport

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Üzemeltetési csoportvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti az Üzemeltetési csoport (a továbbiakban: csoport) munkáját. Felelős a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ üzemeltetési, fenntartási, működtetési, beruházási, felújítási munkák, és e körben a vagyon használatához, hasznosításához kapcsolódó feladatok végrehajtásáért. A csoport feladatkörébe tartozó közbeszerzési és beszerzési eljárásokban történő közreműködése. Ellátja a szerződések megkötésével és az azokból eredő kötelezettségek végrehajtását. Gondoskodik az intézmény belső rendjéről és biztonságáról, a rendkívüli események kezeléséről, az önkormányzati vagyon védelméről, valamint az Intézmény tűz-és munkavédelmével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Koordinálja a szervezeti egységek zavartalan energia, közmű, telefonszolgáltatását, gépi berendezések, és irodatechnikai eszközök üzemképes állapotát, az intézmény székhelyéül és telephelyéül szolgáló helyiségei takaríttatásának ellátását, a szemétszállítási feladattal kapcsolatos teendőket, a rendezvények lebonyolítását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, gazdasági végzettség

•         Hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         B kategóriás jogosítvány

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzati működésével kapcsolatos ismeretek, munkában szerzett tapasztalat

•         Épületüzemeltetés-, karbantartás területén szerzett releváns szakmai tapasztalat

•         Műszaki irányításban való jártasság

•         Műszaki, épületgépészeti, energetikai és tűzvédelmi ismeretek

•         Beszerzési, közbeszerzési ismeretek

Elvárt kompetenciák:

•         Jó kommunikációs képesség, határozott fellépés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         Nyilatkozik arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         Nyilatkozat arról, hogy a munkakör/beosztás betöltésének nincsenek összeférhetetlenségi korlátai

•         Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén 30 napon belül vagyonnyilatkozatot tesz

•         Vezetői elképzelések (szakmai program)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2021. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosítóját: BJ/25-11/2021.