Üzemeltetési csoport - Üzemeltetési ügyintéző

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Üzemeltetési csoport Üzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1074 Budapest, Dohány utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. Az üzemeltetési terület munkaügyi feladataira vonatkozóan: Szervezi az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokat az üzemeltetési munkatársakra vonatkozóan. Közreműködik a kimutatások készítésében. Írásban kapcsolatot tart vállalkozókkal, társszervezetekkel, időpontokat egyeztet, segíti a csoportot vezető kollégák napi munkáját. Üzemeltetési feladatok: Részt vesz a központosított beszerzések lebonyolításában. Figyeli az e-mailen beérkező hibaüzeneteket: sürgős eseteket jelzi a karbantartók felé és választ küld a bejelentőnek. Folyamatos nyilvántartást vezet az intézmény 35 telephelyén, végzett karbantartási, javítási munkálatokról (maximum napi 10 esetszám), valamint a hibabejelentésekről. Az intézmény szabályzatai, minták és az átadott műszaki tartalom alapján elkészíti az ajánlattételi felhívásokat, megrendeléseket és jogász támogatása mellett előkészíti majd véglegesíti szerződéseket. Jogi és pénzügyi felülvizsgálatra, ellenjegyzésre küldi, nyilvántartja azokat. A szerződések teljesítéséről/teljesüléséről nyilvántartás vezet. Jegyzőkönyvek, emlékeztetők, feljegyzések készítése szükség szerint. Üzemeltetés körében felmerülő adatszolgáltatások, kimutatások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium

•         Üzemeltetési/gazdasági/kereskedelmi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         Legalább közepes szintű ügyviteli ismeretek

•         Magas szintű számítógép kezelés (irodai office alkalmazások, az interjú során gyakorlati próbára kerül sor)

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közgazdasági szakképzettség

•         Gépírási gyakorlat

•         "B" kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

•         Jó együttműködési és kommunikációs képesség

•         Proaktívitás

•         Motiváltság

•         Kezdeményezőkészség

•         Önálló problémamegoldási képesség

•         Jó monotónia tűrés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

•         A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-41/2022, valamint a munkakör megnevezését: Üzemeltetési ügyintéző.

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott és az elutasított pályázót is írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-41/2022., valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési ügyintéző. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.