Takarító

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, Intézményhez tartozó több telephely a VII. kerületben.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Takarítói feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

  •       8 Általános,
  •       hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •       Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
  •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Tisztítás technológiai OKJ-s végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata
  •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja
  •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www.bjhuman.hu; www.jobline.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-91/2021., valamint a munkakör megnevezését: takarító. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Munkaruha juttatás, gépjármű használat (esetenként), BKK bérlet, vidékieknek bejárást támogató juttatás.