Pénzügyi és számviteli csoportvezető - Pénzügyi csoport

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pénzügyi csoport Pénzügyi és számviteli csoportvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pénzügyi és számviteli csoportvezető feladatait a gazdasági vezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Szervezi, irányítja, vezeti, számon kéri és ellenőrzi a pénzügyi és számviteli csoport napi operatív munkáját. Betartja és betartatja a mindenkor érvényben lévő számviteli, elszámolási, nyilvántartási és bizonylati rendet, a belső szabályzatokat, előírásokat. Részt vesz az intézmény pénzügyi és számviteli vonatkozású szabályzatainak elkészítésében. Ellenőrzi a költségvetési és pénzügyi könyvelési bizonylatok kontírozását és rögzítését. Feladata a főkönyvi számlák analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetés előkészítése, ellenőrzése. Feladata az intézmény működéséhez szükséges utalások előkészítése. Bonyolítja az ellátmányok elszámolását. Adózás naprakész követése, az adó-jogszabályok változásainak figyelemmel kísérése, adóbevallások ellenőrzése. Havi, negyedéves, éves zárlati munkákban történő aktív részvétel. Kontrolling feladatok ellátása. Leltározási folyamatban való adminisztratív közreműködés. Egyeztetések, adatszolgáltatások a fenntartó szerv felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, főiskola: pénzügyi, gazdasági végzettség

•         Releváns - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

•         Gyakorlott szintű levelező rendszerek ( LotusNotes, Outlook)

•         Forras SQL, vagy ForrasNet könyvelői program ismerete

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

•         Mérlegképes könyvelői vizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Államháztartási gyakorlat hasonló területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         Önkormányzati munkában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Megbízhatóság, rugalmasság, terhelhetőség, precíz munkavégzés

•         Jó kommunikációs készség, csapatszellem

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         Nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltésének nincsenek összeférhetetlenségi korlátai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

•       Elektronikus úton Sóti Olga részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2020. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatoknak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/14-118/2020, valamint a beosztás megnevezését: pénzügyi és számviteli csoportvezető. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.