Logopédus

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház Logopédus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2023. december 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1072 Budapest, Dob utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jelen pályázati kiírással új szolgáltatásunk beindításához keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében képes a fejlődésre. A Varázsdoboz Játszóházunk szolgáltatásbővítése keretében kívánunk olyan fejlesztési elemekkel támogatni Budapest kerületeiben élő családokat, akik sajátos nevelési igényű és vagy kisebb nagyobb problémával küzdő gyermeket/gyermekeket nevelnek. Tekintettel arra, hogy új szolgáltatás indításáról van szó a határozott idejű jogviszony abban az esetben hosszabbítható, ha a szolgáltatás sikeresnek bizonyul, keresetté válik és magas minőségű szolgáltatási elemekkel tudunk működni. Így olyan szakembert keresünk, aki szakmailag motivált, munkájára igényes, szívesen vesz részt egy teljesen új szakmai terület kialakításában. Főbb feladatok: A gyógypedagógus kollégánk a szakmai vezető irányítása alatt gyógypedagógiai vizsgáló eljárásokkal (részben önállóan, részben diagnosztikus teamben) feltárja a probléma, az elakadás okát, a vizsgálati anyagokat gyógypedagógiai szempontból elemzi, meghatározza a fejlesztés irányát, a fejlesztési célokat, kiválasztja a legmegfelelőbb eljárásokat. Megtervezi ezek időtartamát, gyakoriságát. Fejlesztő/terápiás foglalkozásokat vezet, a kapcsolódó dokumentációt elvégzi. Konzultál más szakemberekkel, tanácsot ad a szülőknek, pedagógusoknak. További feladatok: Logopédus új kollégánk további feladata lesz, hogy egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat tartson, valamint tanköteles kor előtt és után is gyógypedagógiai, logopédiai támogatást nyújtson az arra rászoruló gyermekek számára.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Logopédia szakos gyógypedagógus végzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Korai fejlesztésben való jártasság
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Autizmus spektrumzavar pedagógiája vagy értelmileg akadályozottak pedagógiája szakpár
 • DSZIT vagy TSMT terapeuta képesítés.

Elvárt kompetenciák:

 • Szakmai feladatok teljeskörű ellátására való képesség: alapdokumentumok ismerete, tematikus és fog,
 • Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás megléte a szakmai fejlődés érdekében.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz.
 • A szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • A pályázó Kjt. 20/A. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a bíráló bizottság azokba betekinthet.
 • Nyilatkozat arról, hogy a jogviszony létesítést megelőzően a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtja.
 • Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. II. emelet). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/128-8/2023, valamint a munkakör megnevezését: Logopédus.
 • Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • bjhuman.hu - 2023. február 21.
 • jobline.hu - 2023. február 21.
 • kozszolgallas.ksz.gov.hu - 2023. február 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A hiányosan beérkező pályázatokat egy felhívással hiánypótoltatjuk, amennyiben a pályázó nem pótolja a pályázati határidő lejártáig a szükséges dokumentumokat pályázata érvénytelenné válik Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/128-8/2023, valamint a munkakör megnevezését: logopédus. A kinevezésre 3 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.