Gyógytornász

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Stratégiai és Fejlesztési Iroda/ Fejlesztési csoport szervezeti egységre Gyógytornász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1071 Budapest, Lövölde tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • a Humán Szolgáltató Mozgáscentrumában csoportos és egyéni órák vezetése • aktív részvétel a Mozgáscentrum működtetésében, a szolgáltatások fejlesztésében, rendezvények előkészítésében és lebonyolításában • kliensekkel való kapcsolattartás, toborzás • együttműködés a Mozgáscentrum / Fejlesztési csoport csapatával, projekt és kommunikációs feladatok ellátása • esetenként helyettesítés az időskori szakmai egységekben: egyéni és csoportos gyógytorna foglalkozások tartása, a funkcionális vizsgálat eredményeként elkészített terápiás tervnek és egyéni ápolási terveknek megfelelően

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, gyógytornász szak,

•         Érvényes ENKK és MESZK tagsági kártya

•         Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

•         Változó műszakbeosztás vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/ képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         Működési engedély és MESZK tagsági igazolvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel meghallgatást folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2021. május 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/25-39/2021, valamint a munkakör megnevezését: gyógytornász. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályázó fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Munkaruha juttatás.