Gazdasági ügyintéző

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1073 Budapest, Akácfa utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális és iskolai étkeztetés szervezése, ellátottak pénzkezelése, ellátmányok elszámolása. Kezeli a pénzkezelői pénztárat. Beszedi a térítési díjakat, adatot szolgáltat az étkeztetés vonatkozásában. Számlát készít a befizetésekről a SZOSZO2 és SCHOOLSYSTEM programból, amit rögzít a FORRÁSNet programban, melyről utalványrendeletet készít. Megrendeléseket, jelentéseket készít, szállítói számlákat állít ki. Kapcsolatot tart a szülőkkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, középiskola/gimnázium, gazdasági ügyintéző vagy pénzügyi -számviteli ügyintéző (OKJ) képesítés

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Emelt szintű szakképesítés

•         Emelt szintű szakképesítés, gazdasági ügyintéző vagy pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ) szakképesítés

•         Önkormányzati munkában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         Forrás SQL vagy ForrásNet, SZOSZO2 és SCHOOLSYSTEM ismerete

•         Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

Elvárt kompetenciák:

•         Megbízhatóság, rugalmasság, terhelhetőség, precíz munkavégzés

•         Jó kommunikációs készség, csapatszellem, empátia, kapcsolatteremtő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         Nyilatkozik arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Ilovszky Edina részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2021. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-20/2021., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.