Sulira hangoló napközi a Varázsdobozban!

Ez a komplex iskola-előkészítő napközi lehetőséget nyújt arra, hogy játékon, meséken és mozgáson keresztül fejlesszük a gyermekek azon képességeit, készségeit, amelyek az iskola megkezdéséhez kiváltképpen szükségesek. Ilyen területek a megfelelő mozgáskoordináció, nagymozgások, vizuomotoros koordináció, finommozgások, helyes ceruzafogás, tájékozódás, jobb-bal differenciálás, szerialitás, kognitív képességek (gondolkodás, emlékezet, figyelem, problémamegoldás), vizuális és auditív észlelés, szám- és mennyiségfogalom, beszédértés- észlelés, hangdifferenciálás, összefüggő beszéd, szókincs, megfelelő érzelmi és szociális érettség.

A foglalkozások teljes egészében játékos formában zajlanak, feladatlapokkal kiegészítve. A rajzolás, festés, kézműveskedés is szerves része, amely hozzájárul a kezek ügyesítéséhez, és a kreativitás, fantázia kibontakozásához.

A csoport létszámából adódóan (8-10 gyermek) lehetőség nyílik, hogy minden gyermeket az egyéni szükségleteinek figyelembevételével segítsük, támogassuk annak érdekében, hogy az iskolában magabiztosabb és eredményesebb legyen!

A napközit gyógypedagógusok vezetik és minden nap 15:00-tól 18:00-ig tart.

Kifejezetten iskolakezdés előtt álló gyermekeket várunk
A napközi díja:
25.000 Ft/ 5 nap
20.000 Ft/ 5 nap (erzsébetvárosi lakosoknak kedvezménnyel!)
Jelentkezés:
061 266 0485

[email protected]

 

varázs ok