Szociális étkeztetés

Mivel foglalkozunk?

Azon szociálisan rászorulóknak legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek azt biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés igénybevétele kérelem alapján történik. Személyesen az Akácfa u. 61. szám alatt, illetve a 342-5907-es telefonszámon kérelmezhető. A szolgáltatást a bejelentéstől számított 2-3 munkanapon belül tudjuk biztosítani. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • személyi igazolvány,
  • lakcímkártya,
  • TAJ-kártya,
  • jövedelemigazolás.

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A díj megállapításakor vizsgálják a kérelmező személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet. A térítési díjak maximális összegéről önkormáyzati rendelet rendelkezik. Az aktuális térítési díjakról tájékoztatás a 342-5907-es telefonszámon kérhető. Az étkezés térítési díját előre kell fizetni. Az étkeztetés igényelhető helyben fogyasztással, elvitellel, szükség esetén lehetőség van házhozszállításra is, melynek igénybevételére díjfizetés mellett van lehetőség.

Pénteken 7-12 óra között.

Telephelyünk a 70-es és a 78-as troli Akácfa utcai megállójának közelében található.

Elérhetőségek

Telefonszám: +36 1 342 59 07
Fax:+36 1 342 59 07

A helyben étkezést az alábbi helyszíneken lehet igénybe venni:

1071 Budapest, Dózsa Gy. út 46.
1071 Budapest, Peterdy u. 16.
1074 Budapest, Dohány u. 22-24. (bejárat a Síp u. felől)
1077 Budapest, Király u. 97.

  Kapcsolódó fájlok

  • Szociális étkeztetés térítési díjak

Kapcsolódó hírek

name

Szociális étkeztetés

Tájékoztató az iskolai étkeztetés változásáról és a gyermekfelügyeletről

name

Szociális étkeztetés

Tájékoztató az óvodai étkeztetés változásáról és a gyermekfelügyeletről