Az Önkormányzat kitüntette intézményünk dolgozóit

Július 2-án az Önkormányzat ünnepségre hívta össze a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szociális dolgozóit, hogy kifejezze háláját és elismerését azért a kitartásért és helytállásért, melyet az elmúlt időszak viszontagságaiban tanúsítottak.

Az ünnepségen Erzsébetváros polgármestere Niedermüller Péter, és Dr. Kispál Tibor alpolgármester is részt vett. Beszédükben kiemelték, a szakmai összefogás, humanitáriusság fontosságát és megköszönték a vészhelyzet alatt tanúsított áldozatos munkát, professzionális hozzáállást.

Külön elismerésben részesítették a Veszélyhelyzeti Idősügyi Koordinációs Munkacsoportot, amiért gondoskodtak arról, hogy az idősebb korosztályba tartozó kerületi lakosságnak ne kelljen élelmiszerhiányban szenvednie, illetve csomagjaik a lehető legbiztonságosabb módon kerüljenek kiszállításra.  

A Veszélyhelyzeti Étkeztetési Munkacsoport elismerésben részesült, amiért gondoskodtak a szociálisan rászorulók és nyugdíjasok étkeztetésének megoldásáról, ellátásuk biztosításáról.

Külön köszönet illette a Házi Segítségnyújtási Szolgálatot is, akik annak ellenére tudták munkájukat megfelelően ellátni és szolgáltatásuk minőségét megőrizni, hogy a vészhelyzet miatt jelentősen megnövekedett ellátottaik száma.

Illetve a Peterdy utcai és Dózsa György úti Idősek Bentlakásos Otthonainak dolgozói is keményen kivették részüket a vírus elleni harcban. Áldozatos munkájukkal, óvintézkedéseikkel mindent megtettek azért, hogy a bentlakó idősek élete, egészsége védve legyen, ugyanakkor életminőségük ne romoljon.

Az Önkormányzat az oklevelek kiosztása és elismerő nyilatkozatok mellett a szociális dolgozókat pénzjutalomban is részesítette, amiért hozzájárultak a kerület megóvásához.

 

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk,

csak egy csepp a tengerben.

Anélkül a csepp nélkül azonban

sekélyebb volna a tenger.”

 

Teréz anya

Képgaléria