Idősek bentlakásos otthonai

Mivel foglalkozunk?

Az átmeneti bentlakásos ellátás keretében azokról az időskorúakról gondoskodunk, akik önmagukat betegségük miatt vagy egyéb okból otthonukban ideiglenesen nem képesek ellátni. Az átmeneti gondozóházi ellátás egyéves időtartamra szól, mely időtartam különös méltánylást érdemlő esetben, orvosi javaslatra egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Az idősek tartós bentlakásos ellátásának keretében a jogszabályban meghatározott III. fokozatú vagy egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek tartós bentlakásos elhelyezéséről, ellátásáról gondoskodunk.

Mindkét ellátási formában korlátozott számban lehetőség van demens (időskori szellemi leépülésben szenvedő) idősek fogadására.

Az átmeneti és tartós bentlakásos ellátás keretében biztosítjuk:

 • az éjszakai és nappali tartózkodás, nyugodt pihenés feltételeit;
 • személyi tisztálkodás feltételeit;
 • a 24 órás ápolást-gondozást, mentálhigiénés ellátást;
 • a napi háromszori étkezést (egészségügyi indokoltság esetén speciális diétával);
 • az egészségügyi felügyeletet, egészségügyi alap- és szükség szerinti szakellátását;
 • az orvos által előírt gyógyszerezést, gyógytornát, gyógy-masszázst;
 • a közösségi együttlét, közös szabadidő-eltöltés, alapvető kulturális szórakozás lehetőségeit;
 • a családi és társadalmi kapcsolattartás feltételeit;
 • a textíliát (ágynemű, törölköző), azok cseréjét, mosatását;
 • a tiszta, rendes környezetet.

Intézményeinkben 2-3 ágyas (25-28 m2) apartmanokat biztosítunk. Minden apartmanhoz külön fürdőszoba, mosogatóval ellátott konyhapult, hűtőszekrény és beépített szekrény tartozik. A lakótereket közösségi helyiségek, szabadtéri zöld terek egészítik ki.

Intézményeinkben a jogszabályok által meghatározott számú, megfelelő képzettséggel és végzettséggel rendelkező kollégák látják el az ápolási-gondozási feladatokat. Az alapvető ápoló-gondozó személyzeten túl gyógytornász, szociális munkás, mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező, szakorvos, mozgásterapeuta, fizikoterápiás szakasszisztensek is közreműködnek az ellátás biztosítása során.

Ellátásaink igénybevétele önkéntes, amelyet maga az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmezhet kezelőorvosi javaslattal kiegészített indítvánnyal. (A kérelem hivatalos formanyomtatványa igényelhető személyesen az intézmény Ellátott irányítási csoportjánál, az 1073 Budapest, Akácfa u. 61. címen, vagy e-mailben, a e-mail címen. A személyes megkeresés előtt telefonos egyeztetés szükséges a +36 1 342 5907 telefonszámon.)
A kérelem benyújtását követően történhet meg az előgondozás, amelynek keretében személyesen tájékozódunk a kérelmező állapotáról, az elhelyezés indokoltságáról, felmérjük a gondozási  szükségletet és az azt megalapozó egyéb körülmények fennállását, és tájékoztatást nyújtunk a várható térítési díjról. Az ellátást igénybe vevő a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig térítési díjat köteles fizetni.

Térítési díjak:
Az intézményi és személyi térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. tv. 132. §. (1) e) pontja, 114-119 §-ai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/ 1993. (II. 17.) Kormány rendelete, illetve az Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos szociális rendelete határozza meg.

 • Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásának díjai:
  2.900,- Ft/fő/nap
  87.000,- Ft/fő/hó
 • Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás díjai:
  2.535,- Ft/fő/nap
  76.050,- Ft/fő/hó

Közösségi szabadidős programokat, kulturális eseményeket, szűrővizsgálatokat szervezünk, lehetőséget teremtünk az igény szerinti vallásgyakorlásra is. Segítjük a megfelelő társas kapcsolatok kialakulását és fenntartását, ezzel is erősítve lakóink kiegyensúlyozott mentális állapotát.

Dózsa György úti otthon:
Az 5-ös, 7-es, 133E autóbuszokkal a Reiner F. park megállóból, a 30-as, 30A, 230-as autóbuszokkal és a 74-es, 75-ös, 79-es trolibuszokkal az Ötvenhatosok tere megállóból érhető el.

Peterdy utcai otthon:
A 74-es, 78-as, 70-es trolibuszokkal a Nefelejcs utcai megállóból közelíthető meg.

Elérhetőségek

1071 Budapest, Dózsa György út 46.
+36 1 341 5533; +36 1 351 9658
+36 1 351 9657

1071 Budapest, Peterdy u. 16.
+36 1 322 4489
+36 1 322 4489

Kapcsolódó hírek

name

Idősek bentlakásos otthonai

Az Önkormányzat kitüntette intézményünk dolgozóit