Bölcsődei ellátás

Mivel foglalkozunk?

A gyermekjóléti alapellátás részeként a bölcsődei ellátás keretében a családi neveléssel együtt - azt kiegészítve - biztosítjuk a gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, figyelembe véve a gyermek életkori és egyéb egyéni sajátosságait.

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás keretében napközbeni ellátást nyújt a családban nevelkedő - 20 hetestől 3 éves korú - kisgyermekek számára.
Ha a gyermek 3. életévét betöltötte, de még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, játszócsoport működtetésével, gyermekétkeztetéssel segíti a családokat.

A  bölcsődékben korai fejlesztő szakember segítségével lehetőség van a testi-lelki  fejlődésben enyhe fokon elmaradt, lassú fejlődésű gyermekek korai fejlesztő felkészítésére.

A bölcsődei ellátás célja, a családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével, kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.

A bölcsődei élet
A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését, személyiségének kibontakozását.
A kisgyermeknevelők meleg, szeretetteljes odafordulással, az életkornak, fejlettségnek megfelelő környezet kialakításával, a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, a pillanatnyi mentális állapotát figyelembe véve segítik a gyermekek fejlődését. A gyermekek felé irányuló szeretet, elfogadás, és empátia fokozzák az aktivitást és az önállósulási vágyat.

A nevelés során a pozitív megnyilvánulásokat támogatjuk, megerősítjük, az önállósodáshoz elegendő időt biztosítunk. A gyermeket az új helyzetekhez fokozatosan szoktatjuk hozzá, amely segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a jó szokások kialakítását.

A gyermekeket a személyi állandóság biztosítása érdekében „saját”-gondozónő neveli, gondozza. Ő szoktatja be a bölcsődébe és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a gondozónője, a gondozás-nevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését. A gyermekek biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezetben töltik napjaikat, barátságos, otthonos környezetben, életkoruknak megfelelő játékokkal játszhatnak.
A gyermekek rendszeres napirendje biztosítja a stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez, növeli a gyermek biztonságérzetét.

Napirend

A napirendről a letölthető dokumentumból tájékozódhat.

Étkezés
A bölcsődékben a napi négyszeri étkezés – reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna – során biztosított a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges megfelelő mennyiségű tápanyagok bevitele.
Az étrend összeállítását szakképzett élelmezésvezetők végzik, figyelembe véve a korszerű táplálkozási elveket, törekedve, hogy minél színesebb, változatosabb ételeket, minél többféle ételkészítési eljárással elkészítve tálaljanak, naponta mindig más kenyérfélét, tejféleséget, tojást, felvágottat, húsfélét, főzelékfélét, zöldségfélét és gyümölcsöt kapjanak.

Házirend

A házirendről a letölthető dokumentumból tájékozódhat.

Erzsébetvárosban három bölcsőde várja a gyermekeket:

 • Dob Bölcsőde (Dob utca 23.)
 • Lövölde Bölcsőde (Lövölde tér 1.)
 • Városligeti Bölcsőde (Városligeti fasor 39-41.)

A bölcsődék nyitva tartási ideje: hétfőtől péntekig 6.00 - 18.00 óra között.

Bölcsődébe járhat minden olyan gyermek, aki VII. kerületi, bejelentett állandó vagy tartózkodási lakcímmel rendelkezik, illetve a 1997. évi XXXI tv. 94. § (5) bekezdésének a) pontja értelmében aki ellátási területen kívüli lakcímmel rendelkezik.

Bölcsődei szolgáltatás igénybevételének egyéb feltételei:

 • akinek szülei (gondviselői) dolgoznak, illetve valamelyik szülője betegség vagy egyéb ok miatt ellátásáról nem tud gondoskodni;
 • akinek szülője (gondozója) szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni;
 • aki testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó felügyeletre, napközbeni ellátásra szorul.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét kérheti:

 • a szülő (gondviselő)
 • egyéb esetekben a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti továbbá:
  • védőnő, gyermekorvos
  • szociális-és családgondozó
  • gyermekjóléti szolgálat
  • gyámhatóság

Beiratkozás:

2016. november 21-től a bölcsődei jelentkezés helyszíne mindhárom bölcsőde esetében a Humán Szolgáltató Madách Imre utca 2-6. szám alatti telephelyének erre a célra kijelölt irodája (Egészségfejlesztési Pont).
A jelentkezési lapok leadására kizárólag szerdánként 9 és 11 óra között van lehetőség a bölcsődei jelentkezés helyszínén.
Felvételi kérelmet ettől eltérő időpontban vagy a bölcsődékben benyújtani nem lehet.

A bölcsődei felvételhez a szülő személyes jelenléte szükséges.

A felvétel egész évben folyamatos. A jelentkezési adatlap a kapcsolódó dokumentumokból letölthető!

A bölcsődék megtekintése:

A beiratkozás előtt, a bölcsőde szakmai vezetőjével előzetesen e-mailben, vagy telefonon történt időpont egyeztetés után minden kedden 9-13 óra között lehetőség van a bölcsőde megtekintésére.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája
 • külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás

A bölcsődei felvételhez szükséges dokumentumok:

 • szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája
 • külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás
 • munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről
 • gyermekorvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges és a környezete fertőzésmentes
 • védőnő által kitöltött „Bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap”
 • a gyermek oltási könyve
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arról szóló határozat

Térítési díjak:

A bölcsődei ellátás és az étkezés is ingyenes a kerületben lakó bölcsődés korú gyermekek számára. A kerületen kívüli gyermekek számára is tudunk ellátást biztosítani, ez esetben az étkezési térítési díj 505 Ft/nap, kivéve, ha a 1997. évi XXXI. tv. 21/b § (1) bekezdése a) pontjában foglaltaknak megfelel.

A térítési díj összegét minden esetben a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg a 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján.

Kedvezmények igényléséhez szükséges iratok:

 • együtt élő családtagok kereseti igazolása
 • igazolás a családi pótlékról és gyesről
 • egyedülálló szülő esetében igazolás a gyermektartás összegéről, illetve tanúkkal aláírt igazolás az egyedülállóság tényéről, vagy a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés

A Dob Bölcsőde a Kazinczy és a Síp utca között helyezkedik el. A Bölcsőde 120 férőhelyén, 10 csoportban neveljük-gondozzuk a gyermekeket.

A játszókertben és a csoportszobákhoz kapcsolódó teraszokon egész évben lehetőség nyílik a szabadban való tartózkodásra. Minden csoportnak elkerített udvara van, melyek parkosítottak. A gyermekek ott játszhatnak, homokozhatnak.

A bölcsődében tálaló konyha működik, az ebédet a Városligati Bölcsőde főzőkonyhájáról szállítjuk.
Az étlapon naponta több alkalommal szerepel friss gyümölcs és zöldség.

A csoportszobák a gyermekek életkorának megfelelő bútorokkal vannak berendezve. A csoportokat a kisgyermeknevelők az évszakoknak és az aktuális ünnepeknek megfelelő dekorációi teszik színessé.

Bölcsődénk szakmai kapcsolatban áll az Akácfa Óvodával. Ennek keretében a kisgyermeknevelők és az óvodapedagógusok rendszeresen látogatják egymás intézményét, szakmaközi tapasztalatcseréik elősegítik a gyermekek zökkenőmentes óvodai beilleszkedését.

Célkitűzésünk, hogy gyermekeink önálló, erős akaratú, határozott, kompetens egyéniségekké váljanak. Ennek nélkülözhetetlen forrása a szeretet, mely az őszinte érdeklődésen és egymás teljes elfogadásán alapul. Mindezeket csak úgy vagyunk képesek megvalósítani, ha munkánkat elhivatottsággal, szakmai hozzáértéssel végezzük. A bölcsődénk olyan szolgáltató intézmény, mely biztonságot, nyugalmat, szeretetteljes légkört biztosít azon kisgyermekek számára, akiket a szüleik a mi gondjainkra bíznak.

Intézményünkben minden lehetőség adott SNI-s gyermekek gondozására. Sószoba is elősegíti a gyermekek egészséges fejlődését.

A Lövölde Bölcsőde a közösségi közlekedéssel is könnyedén megközelíthető, tágas, fákkal benőtt Lövölde téren található. A kapuhoz érkezve vegyes érzések tölthetik el az érdeklődőket, hiszen egy lakóház előtt állnak, azonban a teljes felújításon átesett intézménybe lépve, mindez elmúlik, mert igazán otthonossá, barátságossá varázsoltuk bölcsődénket. 

Tágas, világos csoportszobáinkban 8 – 12 gyermek ellátása biztosított. A csoportszobák gyermekek számára tervezett, biztonságos és korszerű bútorokkal vannak berendezve, a helyiségek klimatizáltak. 
Az épület adottságai miatt sajnos nem lehetséges helyben a játszóudvar kialakítása, ezért a gyermekek levegőztetését a mellettünk lévő, bezárt óvoda játszókertjében oldjuk meg.  A teljesen felújított, biztonságos, a bölcsődés korú gyermekek igényeit kielégítő játék eszközökkel felszerelt játszókert a szomszédos házak között, védett helyen található, amely 10 perces sétával könnyen és biztonságosan megközelíthető a gyermekek számára. A sétához természetesen kérjük a szülők írásos hozzájárulását.

Az alapellátás családias környezetben jelenleg 40 férőhelyen, négy csoportban történik, ahol 2-2 szakképzett kisgyermeknevelő látja el a feladatokat, munkájukat bölcsődei dajka segíti. A Lövölde Bölcsődébe 17 hónapos kortól járhatnak gyerekek.
A bölcsődei ellátás során biztosítjuk az önfeledt játék lehetőségét, nyugodt légkört teremtünk és változatos játékokkal ismertetjük meg a gyerekeket. Lehetőség van alkotó, kézügyességet, gondolkodást és mozgást fejlesztő játékok kipróbálására. Fontosnak tartjuk a beszédfejlődés elősegítését is; sok mozgással kisért mondókával, énekelgetéssel és mesével próbáljuk a beszélőkedvet fenntartani. Kisgyermeknevelőink közül többen is rendelkeznek hangszeres tudással (cselló, fuvola és furulya), így a hozzánk járó gyermekeknek alkalmuk van az élőzene nyújtotta élmények felfedezésére is. 
A VII. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei számára biztosítjuk a korai fejlesztés lehetőségét/feltételeit a fejlődésükben megkésett gyermekek részére.  A gyógypedagógussal, logopédussal vagy mozgásterapeutával együttműködve minden esetben nagymértékű fejlődést érnek el kollégáink ezeknél a gyermekeknél, ezáltal tudunk az őket nevelő családoknak segítséget nyújtani.

A Lövölde Bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásként egy különálló csoportban, szolgáltatásként, időszakos gyermekfelügyeletet és játszócsoportot (Pöttöm klub) működtet. 
Kinek is ajánljuk ezeket a szolgáltatásokat? A kerületben lakó, bölcsődés korú gyermeket nevelő, otthon lévő anyukáknak. Szolgáltatásaink a családok számára többféle segítséget jelentenek. Egyrészt lehetőséget teremtenek az otthon nevelkedő gyermekek részére is a közösségben való játszásra a helyes közösségi szokások kialakítására, elsajátítására anélkül, hogy bölcsődébe járnának, másrészt szabadidőt biztosítanak az anyáknak, tudva, hogy szemük fényét szakemberre bízva, biztos helyen tudják. 
Mindkét szolgáltatás díja igazán pénztárcabarát: 350 Ft minden megkezdett óra után. Jelentkezni a 06 30 525 5622 telefonszámon lehet.

Városligeti Bölcsőde a Városligethez közeli, zöld övezetben található, a kerület bármely részéről könnyen megközelíthető. Jelenleg 125 férőhellyel, 5 csoporttal működünk, a gyerekek 20 hetes kortól kerülnek felvételre. A földszinti csoportokhozhoz játszóudvar, az emeleti csoportokhoz játszóterasz tartozik, mely jó idő esetén minden délelőtt biztosítja a gyermekek számára a szabad levegőn való tartózkodást. Így biztosítani tudjuk, hogy a gyermekek délelőtt és délután a szabad levegőn tartózkodjanak, jó idő esetén pedig a szabad levegőn aludjanak.

Saját főzőkonyhával rendelkezünk, szakképzett élelmezésvezető irányításával készülnek el a gyerekek korának megfelelő ételek.

A gyermekek szakszerű gondozását és nevelését szakképzett kisgyermeknevelők látják el. Alapvető célunk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a szülőktől távol töltött időben, és lehetőséget adjunk képességeik kibontakozásához, egyéni fejlődésükhöz. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai életre megfelelően felkészítve kerüljenek ki a gyermekek a bölcsődéből.

Kiemelten fontosnak tartjuk a szoros együttműködést, a jó kapcsolatok kialakítását és fenntartását a családokkal, melynek érdekében közös ünnepeket, programokat szervezünk: farsangi mulatság, húsvéti tojáskeresés, gyereknap, óvodai búcsúztató, télapó, karácsony. Minden programon szívesen látjuk a szülőket, nagyszülőket, testvéreket is.

Intézményünkben minden lehetőség adott SNI-s gyermekek gondozására. Sószoba is elősegíti a gyermekek egészséges fejlődését.

A Lövölde Bölcsődében a „Pöttöm Klub” keretében időszakos gyermekfelügyelettel és játszócsoporttal várjuk a gyermekeket és szüleiket. A Pöttöm Klub szolgáltatásait a kerületben lakó, bölcsődés korú gyermeket nevelő, otthon lévő anyukáknak ajánljuk.

Szolgáltatásaink a családok számára többféle segítséget jelentenek. Egyrészt lehetőséget teremtenek az otthon nevelkedő gyermekek részére is a közösségben való játszásra anélkül, hogy bölcsődébe járnának, másrészt az anyáknak szabadidőt biztosít, tudva, hogy szemük fényét szakemberre bízva, biztos helyen tudják.

 • Gyermekfelügyelet
  Reggel 7 órától délután 16 óráig várja a gyermekeket. A gyermekfelügyelet előzetes bejelentés alapján, heti 2-3 alkalommal, naponta maximum 4 óra időtartamra vehető igénybe.
  A gyermekek az első néhány alkalommal szüleikkel együtt ismerkednek az új környezettel és a kisgyermeknevelőkkel. A gyermekek az új helyzet elfogadása után már nagyon jól érzik magukat társaik között, édesanyjuk nyugodtan végezheti dolgát, szinte észre sem veszik, ha elmegy néhány órára.
  A szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke egészséges, rendelkezik a korának megfelelő oltásokkal; kitölti a kérdőívet a gyermek szokásairól, napirendjéről. A gyermekek személyi adatain túl rögzítésre kerül az anya neve, elérhetősége, illetve telefonszáma, valamint, hogy ki viheti el a bölcsődéből a gyermeket.
  A szolgáltatás díja 350 Ft/megkezdett óra.

 • Játszócsoport
  A Játszócsoport hétfői napokon, a délelőtti órákban vehető igénybe, előzetes bejelentkezés alapján.
  A játszócsoportban a szülők és gyermekeik együtt játszanak, ismerkednek más szülőkkel és gyermekekkel. Itt lehetőség van a gyermekek számára a társasági élet szokásainak elsajátítására, a társakkal való közös játék megismerésére. A gyermekek kipróbálhatják az alkotó, a kézügyességet, a gondolkodást és a mozgást fejlesztő játékainkat. A szülők a gondozónőktől tanácsot kaphatnak gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseikre is.
  A szolgáltatás díja 350 Ft/megkezdett óra. A szolgáltatás díját távozáskor a kisgyermeknevelőknél kell fizetni.

 • Étkezés
  A gyermekek részére étkezés is kérhető az előző napon. Az étkezés is ingyenes a kerületben lakó bölcsődés korú gyermekek számára. A kerületen kívüli gyermekek számára is tudunk ellátást biztosítani, ez esetben az étkezési térítési díj 505 Ft/nap, kivéve, ha a 1997. évi XXXI. tv. 21/b § (1) bekezdése a) pontjában foglaltaknak megfelel. Az előre megrendelt étkezést hiányzás esetén is ki kell fizetni, lemondani előző nap 9.30-ig lehet.
  A szolgáltatás és az étkezés díját távozáskor a kisgyermeknevelőknél kell fizetni.

A Dob Bölcsőde 2020.02.10-től alapellátáson túli, időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatással várja a bölcsődés korú gyermekeket. A szolgáltatás munkanapokon heti 2-3 alkalommal, legfeljebb napi négy óra időtartamban, előzetes bejelentkezés után vehető igénybe reggel 8 és délután 16 óra között. A szolgáltatás díja megkezdett óránként 350 Ft.

A PICÚR KLUB bölcsődei körülmények között biztosít lehetőséget a gyermek kortárscsoportban való szocializálódására és játékra, szakképzett kisgyermeknevelők felügyelete mellett. A fokozatos beszoktatási folyamat során a szülő és a gyermek együtt élik meg a közösségi létforma élményeit, az édesanyák/édesapák segítik Őket a kortársaik között a kapcsolatteremtésben, emellett ismeretséget szerezhetnek és tapasztalatokat gyűjthetnek, cserélhetnek hasonló élethelyzetben lévő családokkal.

A biztonságos, a korcsoport számára kialakított szakmai előírásoknak megfelelő környezetben a gyermekeknek teret biztosítunk arra, hogy saját tempójuk szerint fejlődhessenek. A korszerű játékokkal felszerelt bölcsődei egységben minden évszakban, az időjárásnak megfelelően tudjuk biztosítani a gyermekek szabad levegőn történő játéktevékenységét, ami a nagymozgás igény kielégítéséhez elengedhetetlen. A két csoportszobában a kisgyermeknevelők segítségével a korosztályra való tekintettel a finommotorika fejlesztése épp úgy megvalósítható, mint a verbális és non verbális kommunikáció fejlődésének segítése. A családokkal együttműködve szem előtt tartjuk a gyermekek kiegyensúlyozott testi, lelki, kognitív és szociális fejlődését. A bölcsődei napirenddel mintát és segítséget nyújtunk az otthoni napirend kialakításához és megtartásához, ezzel is hozzájárulva az egészséges életmódra neveléshez, és a jó szokások megalapozásához.

Az előzetes bejelentkezés során lehetőség van étkezés igénylésére. Az étkezés a kerületi lakcímkártyával rendelkező gyermekek számára az Erzsébetvárosi Önkormányzat helyi rendelete alapján térítésmentes. Az ételek a korosztálynak megfelelő, korszerű elvek figyelembe vételével készülnek. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek szükségleteinek megfelelő egészséges táplálkozási irányelvek szem előtt tartására. Sok friss gyümölcsöt és kerti veteményt biztosítunk a kisgyermekek számára. A szolgáltatás igénybe vétele történhet étkezés igénylése nélkül is.

A Bölcsődék heti étlapjáról a letölthető dokumentumból tájékozódhat. Míg heti diétás étrendünket  itt találhatják meg.

Intézményeink minden hétköznap reggel 6 és délután 18 óra közötti nyitva tartással működnek.

Elérhetőségek

Lövölde Bölcsőde
1071 Budapest, Lövölde tér 1.
+36 1 342 7607

Városligeti Bölcsőde
1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41.
+36 1 343 3567

Dob Bölcsőde
1074 Budapest, Dob u. 23.
+36 1 321 2577

  Kapcsolódó fájlok

 • Bölcsődei felvételi szabályzat BJ 471-1

 • Bölcsődei jelentkezési lap

 • Házirend

 • Napirend

 • 03. hét Bölcsődei étlap

 • 03. hét diétás-étlapok

 • 04. hét Bölcsődei étlap

 • 04. hét diétás-étlapok

Kapcsolódó hírek

name

Bölcsődei ellátás

Ismét működik az időszakos gyermekfelügyelet a bölcsődékben!