Üzemeltetési ügyintéző

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Üzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1074 Budapest, Dohány utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az üzemeltetési terület munkaügyi feladataira vonatkozóan: Szervezi a portások munkáját, helyettesítéseket. Elkészíti és folyamatosan frissíti a portások munkaidőkeretes beosztását: portások létszáma 9 fő, 2 helyszín. Szervezi az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokat az üzemeltetési munkatársakra vonatkozóan. Létszám: 30 fő. Közreműködik a kimutatások készítésében. Írásban kapcsolatot tart vállalkozókkal, társszervezetekkel, időpontokat egyeztet, segíti a csoportot vezető kollégák napi munkáját. Üzemeltetési feladatok: Részt vesz a központosított beszerzések lebonyolításában. Figyeli az e-mailen beérkező hibaüzeneteket: sürgős eseteket jelzi a karbantartók felé és választ küld a bejelentőnek. Folyamatos nyilvántartást vezet az intézmény 35 telephelyén, végzett karbantartási, javítási munkálatokról (maximum napi 10 esetszám). Az intézmény szabályzatai, minták és az átadott műszaki tartalom alapján elkészíti az ajánlattételi felhívásokat, megrendeléseket és jogász támogatása mellett előkészíti majd véglegesíti szerződéseket. Jogi és pénzügyi felülvizsgálatra, ellenjegyzésre küldi, nyilvántartja azokat. A szerződések teljesítéséről/teljesüléséről nyilvántartás vezet. Jegyzőkönyvek, emlékeztetők, feljegyzések készítése szükség szerint. Üzemeltetés körében felmerülő adatszolgáltatások, kimutatások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium

•         Legalább közepes szintű ügyviteli ismeretek

•         Magas szintű számítógép kezelés (irodai office alkalmazások, az interjú során gyakorlati próbára kerül sor)

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Üzemeltetési/gazdasági/kereskedelmi területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közgazdasági szakképzettség

•         Gépírási gyakorlat

•         "B" kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

•         Jó együttműködési és kommunikációs képesség

•         Proaktívitás

•         Kezdeményezőkészség

•         Motiváltság

•         Önálló problémamegoldási képesség

•         Jó monotónia tűrés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a Munkaügyi csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott és az elutasított pályázót is írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2022.05.24.; www.jobline.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-19/2022., valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési ügyintéző. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.