Üzemeltetési Csoport - Üzemeltetési ügyintéző

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Üzemeltetési Csoport - Üzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1074 , Dohány utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. A feladatai: Szervezi az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokat az üzemeltetési munkatársakra vonatkozóan. Közreműködik a kimutatások készítésében. Írásban kapcsolatot tart vállalkozókkal, társszervezetekkel, időpontokat egyeztet, segíti a csoportot vezető kollégák napi munkáját. Részt vesz a központosított beszerzések lebonyolításában. Figyeli az e-mailen beérkező hibaüzeneteket: sürgős eseteket jelzi a karbantartók felé és választ küld a bejelentőnek. Folyamatos nyilvántartást vezet az intézmény összes telephelyén, végzett karbantartási, javítási munkálatokról (maximum napi 10 esetszám), valamint a hibabejelentésekről. Beszerzési dokumentumok készítése a szabályzatok és a jogszabályok alapján. A szerződések teljesítéséről/teljesüléséről nyilvántartás vezet. Üzemeltetés körében felmerülő adatszolgáltatások, kimutatások készítése. Teljeskörű adminisztráció az üzemeltetési csoport fent említett feladataira vonatkozóan.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Üzemeltetési/gazdasági/kereskedelmi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Legalább közepes szintű ügyviteli ismeretek
 •       Magasszintű számítógép kezelés (irodai office alkalmazások, az interjú során gyakorlati próbára kerül sor)
 •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
 •       Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Közgazdasági szakképzettség
 •       B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 •       Jó együttműködési és kommunikációs képesség,
 •       Proaktívitás,
 •       Motiváltság,
 •       Kezdeményezőkészség,
 •       Önálló problémamegoldási képesség,
 •       Jó monotónia tűrés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 •       Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja
 •      A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-50/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Üzemeltetési ügyintéző.
 •       Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére az E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott és az elutasított pályázót is írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bjhuman.hu
 •       www.jobline.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-50/2022., valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési ügyintéző. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.