Üzemeltetési Csoport - Kertész (részmunkaidő)

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Üzemeltetési Csoport-Kertész munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, Intézményhez tartozó több telephely, VII. kerület, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jelen pályázati kiírással keressük azt a kollégánkat, aki az adott telephelyekhez kapcsolódó kerteket teljes mértékben rendben tartja és ápolja (létesítményben lévő kertben kertészeti feladatok ellátása). Továbbá ezen fő feladatain túl egyéb telephelyeken az általános karbantartási munkálatokban szükség esetén részt vesz. A leendő kollégánk feladatai: Metszés, gallyazás, permetezés, fűnyírás, avar takarítás, öntözőrendszerek karbantartása, ültetés, öntözés, füvesítés, tápanyagpótlás, növények folyamatos gondozása igény szerint. Alkalmanként szakhatóságnál ügyintézés. Kertészeti eszközök karbantartása. A téli időszakban síkosságmentesítés, kukák kihúzása, karbantartói munkák segítése. Munkaidőkeretben a munkavégzés lehetséges.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 •       8 Általános,
 •       Kertészeti - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 •       Munkabíró képesség, jó fizikai erőnlét
 •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Kertészeti iskolai végzettség,
 •       Együttműködési készség, rugalmasság
 •       Kertészeti referenciamunkák bemutatása
 •       B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 •       A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli.
 •       Amennyiben rendelkezik referencia anyaggal és/vagy korábbi munkáltatói értékeléssel kérjük, ezeket is megküldeni a pályázati anyaggal.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dorner Klára nyújt, a +36-30-364-3076 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-49/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Kertész.
 •       Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére az E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bjhuman.hu
 •       www.jobline.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött és a hiánypótoltatási felhívás elmulasztása esetén a pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-49/2022, valamint a munkakör megnevezését: kertész. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat helyi rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt egyéb juttatások. Jó hangulatú csapat, értékteremtő szemlélet, demokratikus vezetés.