Vezetői személyi asszisztens (Titkárság)

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vezetői személyi asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. A személyi asszisztens kommunikációs, ügyviteli és dokumentációs tevékenységét végez, a Humán Szolgáltató két magasabb vezetőjének munkájához támogatást ad; szervezi és koordinálja a vezetés külső és belső kapcsolatait. Feladatai: A két magasabb vezető közvetlen munkáját segítő írásbeli dokumentumok előállítása, szerkesztése, sokszorosítása. Írásbeli kapcsolattartást szolgáló levelek, egyéb belső szervezeti iratok előkészítése (pl. intézményi dokumentumok, beszámolók, előterjesztések, megállapodások, jelentések stb.) megszerkesztése. Naptárkezelés, időpontok szervezése. Határidők egyeztetése, ellenőrzése, nyilvántartása a két magasabb vezető tevékenységéhez kapcsolódóan a titkársággal való szoros együttműködésben. Megbeszélések, találkozások egyeztetése, ütemezése; a kapcsolatok koordinálása. Kapcsolattartás a Humán Szolgáltató külső partnereivel, valamint a szervezet belső munkatársaival, más egységek vezetőivel. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása (pl. költségvetések előkészítésében való segédkezés, szerződések, megbízások, beszerzési megrendelések előkészítése a feladattal megbízott szervezeti egységgel való szoros együttműködésben). A két magasabb vezető személyközi kommunikációjához kapcsolódó reprezentációs feladatok ellátása. Határidők számontartása. Korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközök, információforrások kezelése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Szociális területen szerzett adminisztratív tapasztalat

•         MS Office (irodai alkalmazások) magas szintű ismerete

•         Irodai számítástechnikai alkalmazások felhasználói szintű ismerete

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Irodavezetői szakképesítés

•         Gépírói, szövegszerkesztői tapasztalat, vakon gépelés

•         Ügyviteli, igazgatási területen szerzett releváns tapasztalat

•         Referenciák bemutatása

•         Angol nyelvismeret

Elvárt kompetenciák:

•         Rugalmasság, önállóság

•         Magas fokú problémamegoldó készség, proaktivítás

•         Kiváló szervezőkészség és kommunikációs képesség

•         Kiváló szintű együttműködési készség

•         Kiváló szintű pontosság, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, a szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         Nyilatkozat arról, hogy a jogviszony létesítést megelőzően a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtja.

•         A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Budavári-Sepsi Szilvia nyújt, a 06 30 525-5484 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-32/2022, valamint a munkakör megnevezését: Vezetői személyi asszisztens.

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu

•         www.jobline.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött és a hiánypótoltatási felhívás elmulasztása esetén a pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-32/2022, valamint a munkakör megnevezését: Vezetői személyi asszisztens. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat helyi rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt egyéb juttatások (szemüveg készítéshez való munkáltatói hozzájárulás, közalkalmazottak 50%-os utazási kedvezménye, cafeteria).