Titkárság- Intézményi informatikus

 

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Titkárság pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Intézményi informatikus munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Olyan informatikus kollégát keresünk, aki képes a Humán Szolgáltató központjában és telephelyein külső szolgáltató cég által üzemeltetett informatikai irodai háttértámogatással kapcsolatosan a szolgáltató céggel való szakmai kapcsolattartásra, az intézményi IT fejlesztések szakmai koordinálására, nyomon követésére. Meg tud fogalmazni olyan innovatív fejlesztéseket, melyek a hétköznapi intézményi működést segítik. A kollégák által jelzett egyszerűbb informatikai problémák megoldásában részt tud venni.

Betöltendő állás szakmacsoportja: informatika

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): ITC (informatika és távközlés)

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 30 óra,

Általános, Részmunkaidős foglalkoztatás

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatokat várjuk e-mail formájában az címre, azonosítószám: BJ/141-6/2024, valamint a munkakör: intézményi informatikus megjelölésével. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 •  Büntetlen előélet
 •  Cselekvőképesség
 •  Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 •  4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Számítástechnikai alkalmazások, Rendszerinformatikus

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 •  Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja
 •  Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 •  Biztos elméleti és gyakorlati informatikai ismeretek általános irodai hardver és szoftverek tekintetében
 •  Együttműködésre való törekvés készsége
 •  Jó kommunikációs készség
 •  Ügyfél- és eredmény-centrikus beállítottság
 •  Magasfokú együttműködési készség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 •  Intézményi informatikai háttérszolgáltatásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 •  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 •  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 •  részletes szakmai önéletrajz

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.24. 00:00