Területi védőnő - Védőnői Szolgálat

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnői Szolgálat Területi védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1077 Budapest, Rottenbiller utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat körzetében, a mindenkor hatályos 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet szerinti feladatok ellátása, egészségügyi szolgálati jogviszonyban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél a 49/2004.(V.21.)ESZCSM rendelet szerint

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Érvényes MESZK tagsági kártya

•         Érvényes működési engedély

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Terhelhetőség, megbízhatóság

•         Jó szintű szervezőkészség, rugalmasság, döntésképesség, stressztűrés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         Nyilatkozik arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         Működési nyilvántartási engedély, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2021. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-23/2021., valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C törvény rendelkezései az irányadók.