Területi védőnő

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnői Szolgálat Területi védőnő - Egészségügyi szolgálati jogviszonyban munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1075 Budapest, Madách Imre utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. Munkavégzéssel kapcsolatos feladatait a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet szabályozza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak, védőnői szakirányon szerzett diploma

•         Működési nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel folyamatának igazolása

•         MESZK tagsági igazolvány vagy a MESZK tagfelvételi eljárás folyamatának igazolása

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Védőnői munkakörben szerzett 1-3 éves tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű empátia készség, precíz munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humánszolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli

•         MESZK tagsági igazolvány vagy a MESZK tagfelvételi eljárás folyamatának igazolása

•         Működési nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel folyamatának igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. október 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-44/2022, valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő - Egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott és az elutasított pályázót is írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-44/2022., valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.