Család- és Gyermekjóléti Központ- Szociális asszisztens

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Szociális asszisztens munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésükfeltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet vonatkozó részei alapján a család- és gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó szociális asszisztensi feladatok ellátása; a családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó munkatársak, továbbá a szakmai vezető napi feladatvégzésének támogatása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk.

Munkavégzés helye: 1073 Budapest, Kertész utca 20.,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatokat várjuk e-mail formájában az címre, az azonosítószám: BJ/141-2/2024, valamint a munkakör: szociális asszisztens megjelölésével. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 •  Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 •  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 •  5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség, Egészségügy és szociális gondoskodás, tovább nem bontható, 15/1998. (IV.30.) NM. rend. 2. számú mell. II. részében felsorolt szociális asszisztens munkakörre vonatkozó képesítési előírás

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja
 •  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •  A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 •  Elkötelezettség, megbízhatóság
 •  Rugalmasság, önállóság
 •  Magasfokú problémamegoldó készség, proaktivitás
 •  Magasfokú szervezőkészség és kommunikációs képesség
 •  Együttműködési készség
 • Pontosság, precizitás és határozottság
 •  Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.
 •  Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 •  Szociális alapellátás területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • KENYSZI nyilvántartási rendszer ismerete
 •  Iratkezelésben, iktatásban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 •  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 •  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 •  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 •  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.24. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.01.31. 00:00