Szakmai vezető- Egészségügyi szolgáltatás

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ vezetői feladatok ellátására pályázatot hirdet a 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó önálló szervezeti egység irányítására, egészségügyi szolgáltatás szakmai vezetői pozícióban. Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

A betöltendő munkakör feltétele: orvos, egészségügyi menedzser, jogász, egészségügyi közgazdász végzettség megléte.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: Határozott időre, 3 évre szól.  

A munkavégzés helye: 1072 Budapest, Nyár utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az Alapító Okiratban foglalt egészségügyi alapellátások és szakellátás működésének koordinációja, irányítása és menedzselése. • Figyelemmel kíséri, értékeli a kerületben élő lakosság megbetegedési viszonyait, tanulmányozza a kapcsolódó statisztikai adatokat, az ellátottsági és megbetegedési mutatókat. • Eljárások, irányelvek és normák kidolgozása, végrehajtása és nyomon követése a munkatársakra vonatkozóan. • Felelős az egészségügyi szolgáltatások egészének működéséért, a szakmai ellátási munkákra vonatkozó intézkedések időben történő megtételéért, a törvények és a kiadott szakmai utasítások pontos betartásáért. • Az ellátás eredményes végzéséért, a hatályos jogszabályok, utasítások, a szolgálat működését fejlesztését érintő önkormányzati döntések betartásáért és betartatásáért. • Adminisztratív koordinációs feladatokat végez az egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában. • Kapcsolattartás egészségügyi és egyéb intézményekkel, vállalkozásokkal. • A szervezet egység képviseletének ellátása. • Közreműködik a panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában és az intézkedésekről tájékoztatja az intézmény igazgatóját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem végzettség
 • Gyakorlott szintű MS Office irodai alkalmazások
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • A pályázónak meg kell felelnie az általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, összeférhetetlenség hiánya, felsőfokú szakirányú végezettség) amelyeket igazolnia kell.
 • Önkormányzati, szociális, egészségügyi területen lévő legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs képesség, határozott fellépés,
 • Kapcsolatteremtő képesség, empátia, pontos és precíz munkavégzés,
 • Szervezőképesség,
 • Stressz tűrés,
 • Alapjogi normák betartása
 • Előítéletektől való mentes hozzáállás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         Nyilatkozik arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a Humánerőforrás-gazdálkodási vezető részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2021. március 02.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát BJ/25-18/2021., valamint a beosztás megnevezését: Egészségügyi szolgáltatás szakmai vezetői A jogviszony létesítésére 3 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvántartási jogát.