Szakmai (egység) vezető - Dob Bölcsőde

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szakmai (egység) vezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
1073 Budapest, Dob utca 23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Bölcsődei nevelés-gondozás az Intézmény által kidolgozott bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja és a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai alapján. A 15/1998. (IV.) NM rendeletben foglaltak alapján a bölcsőde önálló szakmai egységként történő szakszerű vezetése, működtetése. Megszervezi, koordinálja és ellenőrzi a bölcsőde dolgozóinak szakmai tevékenységét. Felelős a kisgyermekek napközbeni ellátásának jogszabályban megfogalmazott gondozást, testi és szellemi fejlődést elősegítő környezet megteremtéséért. Vezeti a bölcsőde szakmai dokumentumait.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2.sz. mellékletében felsorolt vezetői beosztásra vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Felhasználói szintű NRSZH Tevadmin (KENYSZI) rendszerismeret
 •       Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       Legalább 3-5 év kisgyermeknevelői szakmai tapasztalat
 •       Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 •       Gyermekközpontúság, megbízhatóság, problémamegoldó képesség,
 •       precizitás, önállóság, maga és kollégái munkájáért való felelősségvállalás,
 •       jó tervezőkészség, jó kapcsolatteremtő készség és adekvát kommunikáció gyakorlására való alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes, részletes szakmai önéletrajz.
 •       Motivációs levél.
 •       A képesítést igazoló okiratok másolata.
 •       Az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program.
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.
 •       Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márton Beáta szakmai vezető nyújt, a 06/30/525-5564 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére a [email protected] E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bjhuman.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25/92/2021., valamint a munkakör megnevezését: szakmai vezető. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.