Szakács – Bölcsőde

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dob Bölcsőde – Szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet előírásai szerint a Humán Szolgáltató Bölcsődéiben gondozott gyermekek korosztályának normál és speciális diétát igénylő étrendnek, továbbá a kerületi oktatási-nevelési intézményekben felmerülő, külső szolgáltató által nem biztosított diétás étrendnek megfelelő minőségű, mennyiségű ételek elkészítése az előírásoknak megfelelően, magas szakmai színvonalon, a korszerű táplálkozási irányelvek figyelembevételével, a gyermekek napirendjéhez igazodva. A jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban meghatározott dokumentáció naprakész vezetése, kezelése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •       Szakmunkásképző intézet, Szakács szakképesítés ,
 •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 •       Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Középfokú képesítés, Diétás szakács szakképesítés ,
 •       Gyermekétkeztetésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •       Pontosság, precizitás, igényes munkavégzés, terhelhetőség, csapatszellem, rugalmasság ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 •       Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 13. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bjhuman.hu - 2021. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-64/2021., valamint a munkakör megnevezését: Szakács. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások, munkaruha juttatás.