Szájsebészet-Szájsebész szakorvos

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.) keretében pályázatot hirdet Szájsebészet-Szájsebész szakorvos munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

2024. július 01. napjáig tartó határozott idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

részállás, heti 24 óra

A munkavégzés helye:

1074 Budapest, Csengery u. 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk.

Munkájával kapcsolatos tevékenységét az alábbi jogszabályokban foglaltak szerint köteles ellátni:

 • egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény
 • az egészségügyi tevékenységvégzésének egyes tevékenységéről szóló 2003. évi LXXXIV törvény
 • az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény
 • 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
 • 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról
 • 9/1993. (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény az irányadó

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú szakvizsga
 • Működési nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel folyamatának igazolása
 • MOK tagsági igazolvány vagy a MOK tagfelvételi eljárás folyamatának igazolása
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Munkakörben szerzett 1-3 éves tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű empátia készség, precíz munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja
 • A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humánszolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.03.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/128-36/2023, valamint a munkakör megnevezését: szájsebész szakorvos
 • Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott és az elutasított pályázót is írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu – 2023.08.20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/128-36/2023., valamint a munkakör megnevezését: szájsebész szakorvos. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.