Stratégiai és Fejlesztési Iroda-Pszichológus

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Stratégiai és Fejlesztési Iroda pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Pszichológus Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A jelen pályázati kiírással keressük azt a gyerekekkel foglalkozni kívánó pszichológust, aki A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Központ által delegált ügyfelei, gyermekek, serdülők, szülők részére pszichológiai konzultációt, egyéni esetvezetést, szülő konzultációt nyújt.

Feladatai:

 • A gyerekpszichológusi kompetenciájába tartozó feladatok teljes körű ellátása, valamint a szociális szakemberekkel való kapcsolattartás, együttműködés.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 30 óra
Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges szakmai tudást és emberi értékeket magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatokat várjuk e-mail formájában az [email protected] címre, az azonosítószám: BJ/141-10/2024, valamint a munkakör: Pszichológus megjelölésével. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzatrendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Egyetemi végzettség okleveles pszichológus szakképzettség.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1-3 év

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • Microsoft Office (Excel, Word) programok magabiztos kezelése
 • Jó kommunikációs készség,Empátia,
 • Kapcsolatteremtő képesség, Szervezőképesség,
 • Önálló munkavégzés.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • Család- és Gyermekjóléti Központban és/vagy egészségügyi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Befejezett vagy folyamatban lévő gyerek módszerspecifikus képzés
 • Tanácsadás és iskolapszichológia vagy Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció
 • Munkatapasztalat gyerekekkel
 • Családterápiás szemlélet, családterápiában való jártasság

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Magas szintű MS Office (ismeri és kimagaslóan használja az irodai szoftvereket).

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.02. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.09. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bjhuman.hu, www.jobline.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.15

Publikálás tervezett időpontja: 2024.01.20.