Stratégiai és Fejlesztési Iroda – Recepciós

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Stratégiai és Fejlesztési Iroda – Recepciós munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1071 Budapest, Lövölde tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott, és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. Feladatát a vezetői szakmai utasítások, iránymutatások szerint az érvényes jogszabályok előírásainak megfelelően köteles elvégezni. A Mozgáscentrum recepciós feladatainak ellátása, regisztrációk kezelése, adminisztráció pontos, naprakész vezetése. A Mozgáscentrum bejelentkezési rendszerének kezelése, telefonos és online kapcsolattartás a regisztrált tornázókkal. A telephely működtetésével kapcsolatos feladatok elvégzése. Információközlés, klienstoborzás. Mozgáscentrum szolgáltatásaival kapcsolatos beosztások elkészítése, kezelése (egyéni tornák, dietetikai tanácsadások időpontjának egyeztetése). Programok, egyéb intézményi szolgáltatások ajánlása az ellátottaknak. Információs anyagok, plakátok, szórólapok naprakészen tartása, kihelyezése. Tornázók, vendégek dokumentációjának, bejelentkezési adatainak naprakészen tartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 •       Foglalkozás egészségügyi alkalmasság.
 •       MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete.
 •       Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •       Együttműködési készség, jó kommunikációs készség,
 •       Önállóság, udvariasság, empátia, határozottság, megbízhatóság,
 •       Magas szintű empátiás készség az időskorúakkal szemben,
 •       A prioritások helyes meghatározásának képessége,
 •       Jó stresszkezelő képesség,
 •       Pontosság, precizitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 •       Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 •       A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. II. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-51/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Recepciós.
 •       Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott és az elutasított pályázót is írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bjhuman.hu - 2022. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-51/2022., valamint a munkakör megnevezését: recepciós. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.