Pszichológus

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fejlesztési Csoport Pszichológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1076 Budapest, Dohány utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ ügyfelei és munkatársai számára pszichológiai szolgáltatás nyújtása. A Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint az Egészségfejlesztési Pont ügyfeleinek tartott pszichológiai tanácsadás, egyéni és csoportos foglalkozások vezetése, prevenciós és pszichoedukációs feladatok ellátása az intézmény telephelyein, munkahelyi egészségfejlesztési programokban való részvétel. Szakmai csoportjaink megbeszélésein, esetkonferenciáin való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, pszichológus végzettség

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Család- és Gyermekjóléti Központban és/ vagy egészségügyi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         Befejezett vagy folyamatban lévő módszerspecifikus képzés

•         MA pszichológus diploma Tanácsadás és iskolapszichológia vagy Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció

•         Munkatapasztalat gyerekekkel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-15/2021. valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus. Négy hónap próbaidő kikötése mellett kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.