Pályázat- egészségügyi szolgáltatás ellátására

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ pályázatot hirdet Foglakozás- egészségügyi szolgáltatás ellátására.
A jogviszony időtartama:

Határozott idejű vállalkozási szerződésessel. 

Foglalkoztatás jellege:

Rendelési időben megegyezés szerint heti óraszámban.

A munkavégzés helye:

Szolgáltatást ellátó rendelője.

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok jogi szabályozása:

 • 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
 • 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
 • 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
 • 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

Kiemelt feladati közé tartozik:

 • munkavállalók munkaköri alkalmassági vizsgálatainak elvégzése,
 • a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszihoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenőrzése, javaslattétel ezek egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire,
 • a munka adaptálása a munkavállalók képességeihez testi, szellemi és lelki egészségi állapotuknak megfelelően,
 • a munkavállalók egészségének ellenőrzése munkájukkal kapcsolatban,
 • munkakörnyezetből, munkavégzésből származó egészségkárosodás bekövetkezésének valószínűségének meghatározása,
 • a munkavállalók foglalkozás-egészségi osztályba történő besorolás a tevékenységek egészségkárosító kockázatok alapján,
 • munkahigiénés vizsgálatok elvégzése a munkakörnyezetben lévő kóroki (fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai, pszichoszociális) tényezők feltárására, szintjének, továbbá a végzett munkából és a munkakörnyezet hatásaiból adódó megterhelés mennyiségi meghatározására alkalmas eljárások; továbbá olyan vizsgálatok, amelyek eredményeként javaslat tehető a munkából és a munkakörnyezetből származó egészségkárosító kockázatok kezelésére (csökkentésére).

 Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására a melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • foglalkozás-orvostan szakorvos, vagy
 • üzemorvostan szakorvosi szakképesítéssel rendelkező szakorvos orvos,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • foglalkozás- egészségügyi, üzemorvosi ellátásban szerzett tapasztalat,
 • kerületben, illetve annak közvetlen vonzáskörzetében lévő szolgáltató

Elvárt kompetenciák:

 • kapcsolatteremtő képesség, empátia, pontos precíz munkavégzés,
 • együttműködési készség, csapatmunka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Egyéni vállalkozó esetében:

 • fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 • nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 • árajánlat a „D” „C” „B” „A” foglalkozás-egészségügyi
  osztályokra.

Cég esetében:

 • hatályos cégkivonat,
 • szakmai pályázat, feladatellátással.
 • árajánlat az „D” „C” „B” „A” foglalkozás-egészségügyi
  osztályokra.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

      2022. január 1 napja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.11.16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az egészségügyi szolgáltatás szakmai vezető részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.12.10.