Óvodai és iskolai szociális segítő, csoportvezető

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodai és iskolai szociális segítő, csoportvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családokkal végzett szociális munka és tanácsadói tevékenység az 1997. évi XXXI. törvény, illetve az 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a helyi rendeletek és Stratégia alapján. A tanácsadó szolgáltatások feladatainak ellátása információ nyújtásával, az ügyintézés támogatásával, ellátások közvetítésével. Aktív részvétel az Intézmény szolgáltatásfejlesztési tevékenységében, projektjeiben. A telephelyen működő szolgáltatások, mint az iskolai szociális munkával, az adósságkezeléssel és a foglalkoztatási tanácsadás fejlesztő szolgáltatásaival összefüggő feladatvégzés teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2.sz. mellékletében felsorolt tanácsadó munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően,

         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság,

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Legalább 1-3 év hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, kiemelve a projektekben való jártasságot, valamint az angol nyelv magas szintű ismeretét (írásban és szóban is)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.

         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.bjhuman.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-88/2021., valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő, csoportvezető. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor a jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.