Műszaki ügyintéző – Üzemeltetési csoport

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Üzemeltetési csoport – műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A telephelyek működésével/üzemeltetésével kapcsolatos fogyóanyagok és eszközök beszerzésének szervezése, készletek felhasználásának nyomon követése, takarékos felhasználás ellenőrzése, továbbá az ezzel kapcsolatos teljes munkafolyamat lebonyolítása/koordinálása. A telephelyekre történő fogyóanyagok és eszközök kihelyezésének, mozgatásának szervezése és a kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. Az intézmény működéséhez kapcsolódó eseti rendelések, egyes megbízási, vállalkozási, bérleti, adás-vételi szerződések előkészítése, valamint a szerződésekhez kapcsolódó megrendelések lebonyolítása. Gépjárművek üzemeltetésének irányítása, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Közszférában hasonló munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közgazdasági szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs készség, empátia, kapcsolatteremtő képesség, rugalmasság,
 • Jó szervezőképesség, stressztűrés, másság elfogadása, együttműködési készség,
 • Jó döntési képesség, előítélettől való mentesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 12.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Illésné Kovács Erika részére az allas@bjhuman.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bjhuman.hu - 2020. szeptember 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/14-102/2020, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Önkormányzati rendelet alapján megállapított pótlék tárgyévre: Bruttó 30.000,- Ft/hó.