Műszaki ügyintéző - Üzemeltetési csoport

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Üzemeltetési csoport Műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Az Intézmény épületeinek szakszerű műszaki üzemeltetésében való közreműködés, az ingatlanok rendszereinek, berendezéseinek rendszeres ellenőrzése és felügyelete • A karbantartó csapat napi operatív munkájának segítése, dokumentálása • Üzemeltetési, felújítási ütemtervek készítése, ellenőrzése, betartatása • Beruházási feladatok, üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatok megszervezése, felügyelete • Vállalkozói feladatok szervezése, ellenőrzése (berendezés- és rendszer karbantartások, felülvizsgálatok, eseti munkák stb.) • Szükség esetén hatósági kapcsolattartás és ügyintézés • Energiafogyasztások ellenőrzése, dokumentálása • Üzemeltetéshez szükséges anyag- és eszközbeszerzések lebonyolítása, • Gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása • Üzemeltetés körében felmerülő adatszolgáltatások, kimutatások készítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, műszaki szakképzettség

•         Üzemeltetési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

•         "B" kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középiskola/gimnázium, Közgazdasági szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

•         Jó együttműködési és kommunikációs képesség

•         Önálló problémamegoldási képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2021. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-67/2021, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Önkormányzati rendelet alapján megállapított pótlék tárgyévre: Bruttó 30.000,- Ft/hó,