Marketing munkatárs

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Stratégiai és Fejlesztési Iroda Marketing munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakör célja: A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által 2012-ben létrehozott Integrált Humán Szolgáltató Központ a névadó Bischitz Johanna életpályájának, szellemiségének méltó örökösévé válásért dolgozik nap mint nap. A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk és erről segítene az érintetteket és a közvéleményt is hitelesen és szakszerűen tájékoztatni. A feladatok: • Marketing stratégia tervezése. • Brand építés, az intézményi arculat megújítása. • Hírlevél szerkesztése. • A kerületi állampolgárok tájékoztatása, honlap megújítás, informatív működtetés. • Eseménynaptár kezelés. • Projektek bemutatására kampányok menedzselése. • Szolgáltatási területek támogatása, kiszolgálása marketing anyagokkal, kiadványokkal stb. • Aktuális hírek, akció felhívások megírása, a belső kommunikáció koordinálása. • Tartalomgyártás (szöveg). • Tartalomgyártás koordinálás (fotó, videó, grafika). • Webes és közösségi médiafelületek kezelése, nyomon követése, fizetett hirdetések kezelése. • Kapcsolattartás a helyi nyomtatott, sugárzott és online médiumokkal, influenszerekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • Kreatív szövegíró képesség
 • Kiemelkedő nyelvhelyesség, választékosság
 • Nyitottság az újdonságokra, fejlődésre, fejlesztésre
 • Tervezés képessége mellett, határidőket követve eredmények elérése
 • Kimagasló kommunikációs és szervezői készségekkel való rendelkezés
 • A kihívásokra, problémákra egy (vagy több) megoldás adásának attitűdje
 • Az MS- Office programcsomagban magasfokú jártasság
 • Marketing analitikai eszközök (pl. Google Analytics) aktív használata
 • Közösségi médiafelületek (Facebook, Instagram, Tik-Tok, Youtube stb) aktív használata
 • Marketing automatizációs eszközök (pl. hírlevélküldő szoftverek) ismerete, magabiztos használata
 • Középszintű aktív angol nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Korábbi marketing-szakmai eredmények bemutatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, a szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. Kérjük, motivációs levelében térjen ki az elvárt kompetenciák meglétének bemutatására
 • Nyilatkozat arról, hogy a jogviszony létesítését megelőzően a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtja
 • A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • bjhuman.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött és a hiánypótoltatási felhívás elmulasztása esetén a pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/128-7/2023, valamint a munkakör megnevezését: marketing munkatárs. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: Fejlődési lehetőség. Az önkormányzat helyi rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt egyéb juttatások. Kedvezményes VII. kerületi parkolási lehetőség.