Kisgyermeknevelő - Lövölde Bölcsőde

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1071 Budapest, Lövölde tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1997. évi XXXI. törvénynek, illetve 15/1998. (IV.30.) NM. rendeletnek és a Módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően, kisgyermeknevelői feladatok ellátása. Családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek gondozása, nevelése az érvényben lévő bölcsődei nevelés, gondozás alapelveinek megfelelően. Felismerni a gyermekek testi, lelki, pszichés igényeit és fejlődésüket támogatva kielégíteni azokat. Együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, családokkal. Az előírt dokumentációk naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •       Középiskola/gimnázium, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II. sz. mellékletében felsorolt kisgyermeknevelő munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően. ,
 •       Napközbeni kisgyermekellátás területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 •       Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Főiskola, Csecsemő- és kisgyermeknevelő,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       Kiváló szintű igényes, felelősségteljes munkavégzés
 •       Gyermekszeretet, empátia, megbízhatóság, csapatszellem

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 •       Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 •       Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Illésné Kovács Erika részére az E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bjhuman.hu - 2020. szeptember 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/14-97/2020., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. Amit kínálunk: bölcsődei pótlék, az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások, munkaruha juttatás.