Kisgyermeknevelő -Varázsdoboz

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Kisgyermeknevelő Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2023. december 31-ig. Tekintettel arra, hogy az új szolgáltatásaink beindítására a közelmúltban került sor, így a határozott idejű jogviszony abban az esetben hosszabbítható, ha a szolgáltatás sikeresnek bizonyul, keresetté válik és magas minőségű szolgáltatási elemekkel tudunk működni. Így olyan szakembert keresünk, aki szakmailag motivált, munkájára igényes, szívesen vesz részt egy új szakmai terület kialakításában, népszerűsítésében. Főbb feladatok: kisgyermeknevelőink feladata a tervezett játszócsoport szakmai vezetése 1-3 éves gyermekek igényeihez igazított környezetben, a játszócsoport ideje alatt időszakos gyermekfelügyelet biztosítása, valamint a 0-3 éves gyermekeknek és szüleiknek szóló klubfoglalkozások vezetése. Szakképzett új kollégáink gyakorlati tanácsokkal, módszerekkel segítik a szülőket, hogy szülői kompetenciájukban erősödjenek, ezáltal harmonikusabbá váljon kapcsolatuk gyermekükkel. A jelen lévő szakember feladata, hogy biztosítsa a gyermekek megfelelő fejlődésének kritériumait, a szabad játékot, és támogassa a megfelelő szocializáció alakulását.

További feladatok: kisgyermeknevelőink további feladat lesz, hogy a játéktevékenység által a gyermekek tapasztalatokhoz juttassa, a spontán tanulás élmény lehetőségét biztosítsa. Fontos feladata a szülő-gyermek játékának támogatása, melyen keresztül az egyéni készségek, képességek fejlesztése, a szocializáció elősegítése is lehetővé válik. Segítik a fejlesztésben résztvevő egyéb szakterületek kollégáit az egyéni fejlesztési tervek kidolgozásában, az elérhető fejlődési célok meghatározásában.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 30 óra,

Általános, Részmunkaidős foglalkoztatás

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: Meglévő játszócsoport és klubfoglalkozásaink vezetéséhez keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében képes a fejlődésre. A Varázsdoboz Fejlesztő Kp. és Játszóházunk szolgáltatásbővítése keretében kívánunk olyan szolgáltatásokkal, fejlesztési elemekkel támogatni Budapest kerületeiben élő családokat, akik sajátos nevelési igényű és/vagy tanulási nehézséggel küzdő gyermeket nevelnek.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatokat várjuk e-mail formájában az címre, az azonosítószám: BJ/128-34/2023, valamint a munkakör: kisgyermeknevelő megjelölésével. Három hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, BA csecsemő- és kisgyermeknevelő végzettség vagy kisgyermekgondozó, -nevelő OKJ-s képesítés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja
 • Kérjük, a motivációs levélben térjen ki az elvárt kompetenciák meglétének bemutatására a saját életpálya példáin keresztül
 • Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás megléte a szakmai fejlődés érdekében
 • Önálló és csapatmunkára való képesség
 • Szakmai feladatok teljeskörű ellátására való képesség: alapdokumentumok ismerete, tematikus terv elkészítésének képessége, a gondozásipedagógiai munka megszervezése a gyermekek egyéni igényeinek szem előtt tartásával,
 • Gondoskodás a kisgyermekek életkorának megfelelő testi, lelki, értelmi és szociális fejlődésének feltételeiről
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő - okmánnyal igazolt - nyelvtudás

(idegennyelv megnevezése):

 • angol, B2 (középfok)

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Sajátos nevelési igényű gyermekekkel szerzett tapasztalat, illetve nyitottság a velük való foglalkozásra integráló csoportban,
 • 4-5 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • motivációs levél
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.23. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.28. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bjhuman.hu, www.jobline.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.08.