Kisgyermeknevelő - Játszóház

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kisgyermeknevelő (2fő)- Játszóház munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2023. 03. 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 6 órás
A munkavégzés helye:
1072 Budapest, Dob utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Jelen pályázati kiírással új szolgáltatásunk beindításához keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre. A Varázsdoboz Játszóházunk szolgáltatásbővítése keretében kívánunk olyan fejlesztési elemekkel támogatni Budapest kerületeiben élő családokat, akik sajátos nevelési igényű és vagy tanulási nehézséggel, zavarral küzdő gyermeket/gyermekeket nevelnek. Tekintettel arra, hogy új szolgáltatás indításáról van szó a határozott idejű jogviszony abban az esetben hosszabbítható, ha a szolgáltatás sikeresnek bizonyul, keresetté válik és magas minőségű szolgáltatási elemekkel tudunk működni. Így olyan szakembert keresünk, aki szakmailag motivált, munkájára igényes, szívesen vesz részt egy teljesen új szakmai terület kialakításában. Főbb feladatok: kisgyermeknevelőink feladata alapvetően a tervezett játszócsoportok szakmai vezetése 1-3 éves gyermekek igényeihez igazított környezetben. Szakképzett új kollégáink gyakorlati tanácsokkal, módszerekkel segítik a szülőket, hogy szülői kompetenciájukban erősödjenek, ezáltal harmonikusabbá váljon kapcsolatuk gyermekükkel. A jelen lévő szakember feladata, hogy biztosítsa a gyermekek megfelelő fejlődésének kritériumait, a szabad játékot, és támogassa a megfelelő szocializáció alakulását. További feladatok: kisgyermeknevelőink további feladat lesz, hogy a játéktevékenység által a gyermekek tapasztalatokhoz juttassa, a spontán tanulás élmény lehetőségét biztosítsa. Fontos feladata a szülő-gyermek játékának támogatása, melyen keresztül az egyéni készségek, képességek fejlesztése, a szocializáció elősegítése is lehetővé válik. Segítik a fejlesztésben résztvevő egyéb szakterületek kollégáit az egyéni fejlesztési tervek kidolgozásában, az elérhető fejlődési célok meghatározásában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola,
 •       BA csecsemő- és kisgyermeknevelő végzettség vagy kisgyermekgondozó, -nevelő OKJ-s képesítés
 •       Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Sajátos nevelési igényű gyermekekkel szerzett tapasztalat, illetve nyitottság a velük való foglalkozásra integráló csoportban
 •       4-5 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 •       Szakmai feladatok teljeskörű ellátására való képesség: ,
 •       alapdokumentumok ismerete, tematikus és foglalkoztatási, fejlesztési tervek elkészítésének képessége,
 •       Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás megléte a szakmai fejlődés érdekében,
 •       Önálló és csapatmunkára való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz bérigény feltüntetésével, motivációs levél. Kérjük, a motivációs levélben térjen ki az elvárt kompetenciák meglétének bemutatására a saját életpálya példáin keresztül.
 •       A szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 •       A pályázó Kjt. 20/A. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a bíráló bizottság azokba betekinthet.
 •       Nyilatkozat arról, hogy a jogviszony létesítést megelőzően a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtja.
 •       Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-35/2022, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Kisgyermeknevelő.
 •       Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére az E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bjhuman.hu - 2022. július 19.
 •       jobline.hu - 2022. július 19.
 •       Szervezeti egységeink, fenntartó fizikális hirdető felületei.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-35/2022, valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő. A kinevezésre 3 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. • Jól felszerelt gyermek- és családbarát környezet, • Támogató és szakmailag erős team, • Barátságos munkahelyi légkör