Karbantartó

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1071 Budapest, Dózsa György út 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jelen pályázati kiírással keressük azt a kollégánkat, aki alap intézményünk Dózsa György út 46. szám alatt található, Időskorúak Tartós Bentlakásos Otthonában, az általános karbantartási feladatokat ellátja, de nyitott arra, hogy szükség esetén más telephelyeinken is bekapcsolódjon kisebb karbantartási vagy anyag/bútor mozgatási feladatokba. A leendő kollégánk további feladatai: a telephelyen felmerülő/megelőző karbantartási, üzemeltetési, hibaelhárítási feladatok elvégzése (épületgépészeti, villamossági, festés, mázolás, hideg- és melegburkolat javítás). Épület külső- belső rendben tartása, téli időszakban síkosság mentesítés. Kukák kihúzása adott időpontokban. Ellenőrzési, karbantartási napló vezetése. Közüzemi fogyasztásmérő órák folyamatos ellenőrzése. Eszközök, áruk, bútorok szállítása, mozgatása telephelyeken, illetve adott esetben telephelyek között. Közreműködés kisebb felújításokban, időszakosan más telephelyen történő karbantartási munkálatokban is.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet, szakipari végzettség: víz-gáz-központi-fűtés szerelő és/vagy épületgépész és/vagy villanyszerelő, és/vagy, festő-mázoló és/vagy kőműves,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

•         Munkabíró képesség, jó fizikai erőnlét

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Együttműködési képesség

•         Rugalmasság

•         Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

•         A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu; www.jobline.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött és a hiánypótoltatási felhívás elmulasztása esetén a pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-13/2022, valamint a munkakör megnevezését: karbantartó. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat helyi rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt egyéb juttatások (éves cafeteria, BKK bérlet, vidékieknek bejárást támogató juttatás, munkaruha és védőfelszerelés). Jó hangulatú csapat, értékteremtő szemlélet, demokratikus vezetés.