Karbantartó - Üzemeltetési csoport

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Üzemeltetési Csoport - Karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1071 Budapest, Peterdy utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A telephelyeken felmerülő/megelőző karbantartási, üzemeltetési, hibaelhárítási feladatok elvégzése. Épületek külső-belső rendben tartása, téli időszakban síkosság mentesítés. Kukák behúzása adott időpontokban. Ellenőrzési, karbantartási napló vezetése. Közüzemi órák folyamatos ellenőrzése. Eszközök, áruk, bútorok mozgatása telephelyeken és telephelyek között. A bölcsődei élelmezés szállítása telephelyek között. Közreműködés kisebb felújításokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet, szakipari végzettség: víz-gáz-központi-fűtés szerelő és/vagy épületgépész és/vagy kazánfűtő

•         B kategóriás jogosítvány

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

•         Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Legalább 5 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu; www.jobline.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-80/2021., valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Munkaruha juttatás, gépjármű használat (esetenként), BKK bérlet, vidékieknek bejárást támogató juttatás.