Iskolaorvos - Ifjúság-egészségügyi Szolgálat

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ifjúság-egészségügyi Szolgálat Iskolaorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolaorvosi feladatok ellátása az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, belgyógyász, háziorvos, csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

•         Az alkalmazás a 2020. évi C. törvényben meghatározott jogviszonyban történik, az 1. számú mellékletben rögzített illetmény alapján, az 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet végrehajtási utasításra figyelemmel

•         Érvényes orvosi nyilvántartási engedély, kamarai tagság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         Érvényes orvosi nyilvántartási engedély, kamarai tagság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Volenszki Zsuzsanna nyújt, a 06 30 525 5484 -os telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2021. január 18.

•         weborvos.hu - 2021. január 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: Iskolaorvos. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.