Időskorúak Tartós Bentlakásos Otthona Peterdy-Orvos

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.) keretében pályázatot hirdet Időskorúak Tartós Bentlakásos Otthona Peterdy Orvos munkakör betöltésére.
Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részállás, heti 1 alkalom, maximum 6 órában + rendelkezésre állás 
A munkavégzés helye:
Humán Szolgáltató 1071 Budapest, Peterdy utca 16. szám alatti Idős Bentlakásos Otthon.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. 
Munkájával kapcsolatos tevékenységét az alábbi jogszabályokban foglaltak szerint köteles ellátni:
•    1/2000 (I.7) SzCsM rendeletben foglalt Egészségügyi ellátására vonatkozó előírások
•    egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény
•    az egészségügyi tevékenységvégzésének egyes tevékenységéről szóló 2003. évi LXXXIV törvény 
•    az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény
•    9/1993. (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény az irányadó
Pályázati feltételek:
•    Háziorvos szakorvos 
•    Működési nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel folyamatának igazolása
•    MOK tagsági igazolvány vagy a MOK tagfelvételi eljárás folyamatának igazolása
•    Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.
•    Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    Munkakörben szerzett 1-3 éves tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
•    Kiváló szintű empátia készség, precíz munkavégzés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
•    Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
•    A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humánszolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.24.
A pályázatok benyújtásának módja:
•    Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/ 128-46/2023, valamint a munkakör megnevezését: orvos.
•    Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére az e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott és az elutasított pályázót is írásban értesítjük az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
          www.bjhuman.hu – 2023.12.01.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/128-46/2023., valamint a munkakör megnevezését: orvos. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.