Idősek Nappali Klubja Szakmai vezető

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Idősek Nappali Klubja Szakmai (egység) vezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
1077 Budapest, Király utca 97.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nappali ellátás megújítása, a szolgáltatás szükséglet felmérése mellet új koncepció kidolgozása a klubok szakmai munkájával kapcsolatos innovatív szakmai javaslatok kidolgozása, megvalósítása, valamint az idősek igényeihez igazodó szolgáltatásfejlesztési feladatok elvégzése az alapvető feladata. Alapvető feladata az erzsébetvárosi idősek és pszichiátriai betegek nappali ellátásának irányítása és ellenőrzése, az ellátás folyamatos működtetése, a szabadidős programok szervezése és felügyelete. Elvégzi, illetve ellenőrzi a nappali ellátás dokumentálását, a szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartások pontosságát, jogszerűségét, a szakmai teljesítés minőségét.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint

•         szociális területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

•         Projekt tapasztalat

•         Angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű terhelhetőség, megbízhatóság

•         Jó szintű szervező készség, rugalmasság, döntésképesség

•         Jó szintű stressz tűrés, stratégiai gondolkodás, innovatív szemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2021. július 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-57/2021, valamint a beosztás megnevezését: Szakmai vezető. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Munkaruha juttatás.