Humánpolitikai vezető

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Humánpolitikai vezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

1072 Budapest, Nyár utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. A munkatársak kiválasztásával, beillesztésével, fejlesztésével, karrier pályájuk támogatásával, méltó kompenzációjuk kialakításával és fejlesztésével, magas szintű motivációjuk fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása és irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola

•         Humánpolitikai területen szerzett szakirányú diploma, és legalább 3 év HR vezetői szakmai gyakorlat magas foglalkoztatotti létszámú intézményben, vagy gazdasági társaságban

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Releváns, a szociális és/vagy egészségügyi szférában szerzett HR-vezetői tapasztalat

•         A szociális vagy egészségügyi intézmény szervezetében szerzett tapasztalat mellett versenyszféra HR-gyakorlataiban szerzett jártasság, tapasztalat

•         Intézményirányítási/vállalatirányítási rendszer HR, illetve munkaügyi modul felhasználói ismerete

•         Munkajogi ismeretek

•         Referenciák

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű stratégiai gondolkodás, tervezési képesség

•         Prioritások helyes meghatározásának képessége

•         Kiváló szintű együttműködési képesség

•         Mások meghallgatásának képessége

•         Jó szintű stresszkezelő képesség

•         Kiváló szintű vezetési képesség, rendszerek alkalmazásán keresztül is

•         A pozícióban általában elvárt terhelhetőség

•         Kiváló szintű pontosság, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, bérigény feltüntetésével, motivációs levél. Kérjük, a motivációs levélben térjen ki az elvárt kompetenciák meglétének bemutatására a saját életpálya példáin keresztül.

•         Vezetői pályázat a pályáztató intézmény elképzelt HR politikájának fejlesztésére, munkaerő megtartó elemek megjelenítésére, a kiválasztás, toborzás folyamatainak megújítására.

•         A szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         A pályázó nyilatkozata az 1992. évi XXIII. törvény (Kjt.) 20/A. § (5) bekezdés szerint, arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a bíráló bizottság azokba betekinthet.

•         Nyilatkozat arról, hogy a jogviszony létesítését megelőzően, a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtja.

•         Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. február 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. II. emelet). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/25-93/2021, valamint a beosztás megnevezését: Humánpolitikai vezető.

                                                            vagy

•         Elektronikus úton a Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu; www.jobline.hu

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-93/2021, valamint a beosztás megnevezését: HR vezető. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humánszolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.