Humánpolitikai ügyintéző

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport Humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges szakmai tudást és emberi értékeket magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. A humánerőforrás-gazdálkodási csoport tagjaként támogatást nyújt a Humán Szolgáltató eredményes működéséhez, közreműködik a hatékony és törvényes működésben, segítséget nyújt az intézményi kötelezettségek teljesítéséhez. Képviseli a fenntartó, a menedzsment és az ellátottak, azaz a Humán Szolgáltató érdekeit. Feladatai: Pályáztatással kapcsolatos feladatok ellátása, állásinterjúk szervezése. • A felvételt nyert leendő kollégák értesítése. • Új kollégák beléptetésével kapcsolatos ügyintézés segítése (orvosi alkalmassági vizsgálat,). • Ki- és belépőkről napi létszámnyilvántartás vezetése. • Orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos ügyintézés. • Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatok ellátása. • Különféle tájékoztatókból információk gyűjtése a szakmai továbbképzési lehetőségekről, a dolgozók folyamatos tájékoztatása a tanfolyamokról, és jelentkezés esetén az ezekhez kapcsolódó adminisztrációs munkálatok elvégzése. • Tanulmányi szerződések elkészítése. • Minősítések, teljesítményértékelések adminisztratív előkészítése. • Adatszolgáltatások, jelentések, statisztikák, analitikák készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, Gimnáziumi/szakközépiskolai érettségi

•         Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         OKJ-s középfokú személyügyi szakképesítés

•         Magas szintű MS Office (ismeri és kimagaslóan használja az irodai szoftvereket, internetet jól használ, fénymásol, scannel)

•         Mt. és Kjt. naprakész ismerete, gyakorlati alkalmazása

•         Nagyfokú precizitás, monotonitás tűrés

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, és/vagy felsőfokú személyügyi szakképesítés

•         Felhasználói szintű KIRA számfejtői rendszer használata

Elvárt kompetenciák:

•         Jó kommunikációs készség

•         Szervezőképesség

•         Rugalmasság

•         Együttműködési készség

•         Pontosság, precizitás és határozottság

•         Önálló munkavégzésre és csapatban való munkavégzésre való alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, a szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy a jogviszony létesítését megelőzően a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtja

•         A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli

•         Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. II.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-23/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai ügyintéző

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az [email protected] e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk, a kiválasztott és az elutasított pályázót is írásban értesítjük az eredményről

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2022. június 21.

•         www.jobline.hu - 2022. június 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-23/2022., valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai ügyintéző. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.